Barn & utbildning

Digitalt Öppet Hus på Wasaskolan

Program Mötet Inleds med allmän information om Wasaskolan, därefter presenteras varje program enligt tidsplan. Den allmänna informationen hålls av rektor och studie och yrkesvägledare. Vid presentationen av programmen deltar undervisande lärare och elever. Länk till evenemanget kommer …

Information inför terminsstart

Här kommer information inför terminsstart.   OBS förändring för IM-elever (gäller även IM20A3) ALLA IM-elever läser på distans första veckan, 11-15 januari. Mat beställningen för IM förlängs tom den 10 januari. Distansundervisning för samtliga nationella …

Skolstart den 11 januari

Gymnasieskolans nationella program sker på distans till den 24/1. IM och särskolan läser enligt schema på skolan. Enstaka elever och grupper har undervisning på plats enligt överenskommelser sedan tidigare. Alla nationella prov är inställda, men nödvändiga praktiska …

Intresserad av att spela hockey under skoltid?

Wasaskolan och Taif utökar samarbetet med ett breddat LIU- lokalt hockeygymnasium som ett komplement till vårt NIU- nationella hockeygymnasium. Om du är intresserad och har frågor vänder du dig till Mikael Nilsson, som kan ses …

Google problem 14/12

Inga distanslektioner kan genomföras, vi lägger ner dagens lektioner och eleverna fortsätter arbeta självständigt.

Ny maxtaxa från och med 1 januari 2021

Avgiftsnivåer för maxtaxa 2021 Hushållet betalar en avgift för att ha sina barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett …