Barn & utbildning

Science Meetup – Wasaskolan

Science Meetup I höst kommer Wasaskolan att genomföra en forskarskola i genetik i samarbete med Kungliga Vetenskapsakademien och Linnéuniversitetet. Det blir ett samarbete mellan Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet och Introduktionsprogrammet. Titta gärna på länken. Mer info kommer senare.

Sportlovsprogram 2018

Ett tack till alla föreningar och ledare som ställer upp och ordnar med de olika aktiviteterna. Upplysningar beträffande programmet lämnas av Medborgarkontoret, Torggatan 12, Tingsryd, 0477-441 00. Klicka på filen nedan för programmet i sin helhet. Välkomna!