Barn & utbildning

Roliga träffar på Öppen förskola

Tid: 10.00-12.00 Plats: Tingsryds bibliotek, övre plan. 27/1 Lek, sångsamling, fika Klockan 11.00 Robert Råhlin informerar och svarar på frågor om förskoleplaceringar. 3/2 Lek, sångsamling, fika Klockan 11.00 Mikael Jeansson, kommunstyrelsens ordförande, besöker öppna förskolan. Passa på att ställa frågor till Mikael. 10/2 Lek, …

Tipsa om en sportlovsaktivitet

Kanske ni som förening, företag eller annan organisation kan erbjuda ungdomarna någon rolig aktivitet att förgylla sitt sportlov med? Det finns inget krav på att aktiviteten ska vara kostnadsfri. Skicka in förslagen senast onsdagen den …

Intressekoll för handels- och administrationsprogram

Inriktningen administrativ service ska ge fördjupade kunskaper för arbete med administrativa och organisatoriska arbetsuppgifter inom företag och offentlig förvaltning. Handelsprogrammet på Wasaskolan kommer att ha fokus på besöksnäringen, både vad gäller kurser i programfördjupningen och APL. …

Måltider i skola och förskola

Under tisdagen serverar Lantbrukarnas riksförbund korv i centrala Tingsryd till elever, föräldrar, lärare, media, politiker och tjänstemän. De vill lyfta skolmatsfrågan och diskutera. - Det är bra att skolmaten engagerar och att det finns ett stort …

Rättvist med rätt avgift

De uppgifter som har lämnats till kommunen jämförs med taxerade årsinkomster hos Skatteverket. Visar kontrollen att för låg eller för hög avgift har betalats kommer en justering att ske, antingen genom en faktura eller genom …

Det här händer på Öppen förskola

25 november Samling, fika, lek   2 december Samling, fika, lek Kl. 11: Rosita Morin informerar om sitt arbete som familjepedagog och ger tips på hur du kan hantera tillvaron som småbarnsförälder.   9 december Samling, fika, lek Klockan 11 kommer profylaxtandsköterska …

Lärare ska prisas med stipendier

Med stipendierna vill man uppmärksamma lärare som gör något utöver det vanliga och som väcker elevernas intresse. Lärare som utvecklar goda relationer till såväl sina elever som till kollegor, omgivningen och vårdnadshavare. Fram till den 15 …