Barn & utbildning

Håll dig uppdaterad om coronaviruset

Vi arbetar för att skydda de mest sårbara i samhället, äldre och multisjuka. Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kring det nya coronaviruset, gör bedömningar av risker och av hur utbrottet utvecklas och håller sjukvård, regionala smittskyddsenheter och andra …

Visionen En skola för alla

Redan när jag arbetade som lärare och rektor kände jag att begreppet ”En skola för alla” låg nära mina egna värderingar, inte minst när det kommer till inkludering och vikten av att skapa goda relationer. När …

Wasaskolan schema v12-v15

V12 Distans för åk 2 Närundervisning för åk 1 + 3 + IM APL för BF18, IN18, VO18 V13 Distans för åk 1 + IM Närundervisning för åk 2 + 3 APL för BF18 V14 Påsklov V15 Heldistans för samtliga elever APL för BF18

Wasaskolan – utökad närundervisning

Vi kommer att prioritera närundervisning för Åk 3 och IM20A1.   För v11 ser planeringen ut såhär: Närundervisning: Åk 2 + Åk3 + alla IM Distansundervisning: Åk1   OBS!!!! Vi kommer att återgå till ordinarie salsschema OBS!!!!!   Planeringen för veckorna fram till …

Halvdistans vecka 10

Smittskyddet meddelar att Wasaskolan kan rulla på med halvdistans från vecka 10. Årskurserna 1och 3 är inne på skolan. BF 18 fortsätter ute på sin praktik. Och som vanligt i dessa tider gäller Folkhälsomyndigheten riktlinjer.