Wasaskolan

Wasaskolan schema v12-v15

V12 Distans för åk 2 Närundervisning för åk 1 + 3 + IM APL för BF18, IN18, VO18 V13 Distans för åk 1 + IM Närundervisning för åk 2 + 3 APL för BF18 V14 Påsklov V15 Heldistans för samtliga elever APL för BF18

Wasaskolan – utökad närundervisning

Vi kommer att prioritera närundervisning för Åk 3 och IM20A1.   För v11 ser planeringen ut såhär: Närundervisning: Åk 2 + Åk3 + alla IM Distansundervisning: Åk1   OBS!!!! Vi kommer att återgå till ordinarie salsschema OBS!!!!!   Planeringen för veckorna fram till …

Halvdistans vecka 10

Smittskyddet meddelar att Wasaskolan kan rulla på med halvdistans från vecka 10. Årskurserna 1och 3 är inne på skolan. BF 18 fortsätter ute på sin praktik. Och som vanligt i dessa tider gäller Folkhälsomyndigheten riktlinjer. 

Wasaskolan – Chatta med oss!

Wasaskolan genomförde ett digitalt Öppet Hus den 21 januari, där lärare, elever, rektor och studie- och yrkesvägledare fanns på plats. Nu vill vi erbjuda er som inte hade möjlighet att delta ett andra tillfälle att prata …