Wasaskolan

Gymnasieelever får återvända till skolan

Wasaskolan kommer att genomföra halvdistansundervisning. Vi kör rullande schema enligt följande: Vecka Klass Undervisning 4 Åk1 + Åk3 På skolan 4 Åk2 + IM Distans   5 Åk2 + IM På skolan 5 Åk1 + Åk3 Distans   Schemat rullar fram till den 1 april. Eleverna kommer att undervisas i hemklassrum. Tidigare speciallösningar fortsätter, …

Digitalt Öppet Hus på Wasaskolan

LÄNK Klicka här Vid problem med länk ring Ulrika Fällgren 072-8892076 Program Mötet Inleds med allmän information om Wasaskolan, därefter presenteras varje program enligt tidsplan. Den allmänna informationen hålls av rektor och studie och yrkesvägledare. Vid presentationen av …

Information inför terminsstart

Här kommer information inför terminsstart.   OBS förändring för IM-elever (gäller även IM20A3) ALLA IM-elever läser på distans första veckan, 11-15 januari. Mat beställningen för IM förlängs tom den 10 januari. Distansundervisning för samtliga nationella …

Skolstart den 11 januari

Gymnasieskolans nationella program sker på distans till den 24/1. IM och särskolan läser enligt schema på skolan. Enstaka elever och grupper har undervisning på plats enligt överenskommelser sedan tidigare. Alla nationella prov är inställda, men nödvändiga praktiska …

Intresserad av att spela hockey under skoltid?

Wasaskolan och Taif utökar samarbetet med ett breddat LIU- lokalt hockeygymnasium som ett komplement till vårt NIU- nationella hockeygymnasium. Om du är intresserad och har frågor vänder du dig till Mikael Nilsson, som kan ses …

Google problem 14/12

Inga distanslektioner kan genomföras, vi lägger ner dagens lektioner och eleverna fortsätter arbeta självständigt.

Matbeställning

Beställningen görs för en vecka i taget och torsdagarna kl 24.00 är sista tidpunkten för beställningar för veckan därpå, förutom för beställningar gällande vecka 47, då sista tidpunkten är söndagen den 15:e november. Följande schema gäller …