Wasaskolan

Analys av Wasaskolan

Den 14 november 2022 beslutade kommunfullmäktige om budget för 2023 och även att ge i uppdrag till bildningsnämnden att utreda Wasaskolans struktur utefter elevernas val och arbetsmarknadens behov men också att ge förslag på åtgärder. Rapporten …

Wasaskolan – Skolstart hösten 2021

Vi startar höstterminen måndagen den 16 augusti för elever i årskurs 1 och samtliga elever på Introduktionsprogrammet. Eleverna samlas i skolans aula för gemensamt upprop och därefter fortsätter de med sin mentor i respektive klass. Tid Årskurs Kl 09:00 Elever …

Studentfirande på Wasaskolan

Studentdagen började med frukost och fotografering i Mårslycke.                             Vidare begav sig studenterna till Gibson Auditorium för stipendieutdelning och sång från studenten Alva Gunnarsson. Stipendier delades ut på scenen till elever för bland annat bästa gymnasiearbete och …

Wasaskolan schema v20-v22

V20 Närundervisning: Åk 1 + IM + BF18, IN18, EK18,  SA18 Distans: Åk 2 + NA/TE18, VO18 APL: BF19 V21  Närundervisning: Åk 2 + Åk 3 + IM Distans: Åk 1 V22 måndag-torsdag Närundervisning: Åk 1 + ÅK 2 + Åk 3 + IM Fredagen den 4 juni : …