Wasaskolan

Wasaskolan – Skolstart hösten 2021

Vi startar höstterminen måndagen den 16 augusti för elever i årskurs 1 och samtliga elever på Introduktionsprogrammet. Eleverna samlas i skolans aula för gemensamt upprop och därefter fortsätter de med sin mentor i respektive klass. Tid Årskurs Kl 09:00 Elever …

Studentfirande på Wasaskolan

Studentdagen började med frukost och fotografering i Mårslycke.                             Vidare begav sig studenterna till Gibson Auditorium för stipendieutdelning och sång från studenten Alva Gunnarsson. Stipendier delades ut på scenen till elever för bland annat bästa gymnasiearbete och …

Wasaskolan schema v20-v22

V20 Närundervisning: Åk 1 + IM + BF18, IN18, EK18,  SA18 Distans: Åk 2 + NA/TE18, VO18 APL: BF19 V21  Närundervisning: Åk 2 + Åk 3 + IM Distans: Åk 1 V22 måndag-torsdag Närundervisning: Åk 1 + ÅK 2 + Åk 3 + IM Fredagen den 4 juni : …

Wasaskolan – Öppet hus 5 maj

Vi erbjuder ett coronanpassat besök på skolan, där ni delas in i grupper om 8 personer. Ni kommer vid olika tidpunkter och får möjlighet att se skolan, få information och tillfälle att ställa frågor.   När Onsdagen den 5 maj …

Wasaskolan schema v12-v15

V12 Distans för åk 2 Närundervisning för åk 1 + 3 + IM APL för BF18, IN18, VO18 V13 Distans för åk 1 + IM Närundervisning för åk 2 + 3 APL för BF18 V14 Påsklov V15 Heldistans för samtliga elever APL för BF18

Wasaskolan – utökad närundervisning

Vi kommer att prioritera närundervisning för Åk 3 och IM20A1.   För v11 ser planeringen ut såhär: Närundervisning: Åk 2 + Åk3 + alla IM Distansundervisning: Åk1   OBS!!!! Vi kommer att återgå till ordinarie salsschema OBS!!!!!   Planeringen för veckorna fram till …