Wasaskolan

Pi-tävling

Dags för årets pi-tävling. Vem kan komma ihåg flest decimaler på talet pi?