Kommunen

Öppet hus på Kometen och Örnen

Örnen är ett boende för äldre och besökare får se olika som presenteras i matsalen. Kometen är en daglig verksamhet för deltagare inom omsorg funktionsnedsättning. Personalen vill visa hur det kan vara att arbeta inom omsorg funktionsnedsättning. Dessutom …

Hemtjänstens lokaler invigda

Under torsdagen den 3 oktober invigdes hemtjänsten i Tingsryds nya lokaler. Invigningstalade och klippte bandet gjorde ordförande i vård- och omsorgsnämnden, Magnus Carlberg (S). - Hemtjänsten i Tingsryd och nattpatrullen har länge varit i behov av …

Välkommen till möte om framtidens boende

Medverkar gör planarkitekt Hjalmar Christensson, Tingsrydsbostäders vd, Victoria Magnesson, miljö- och byggnadschef, Camilla Norrman, Wexnet, mark- och exploateringsingenjör Torsten Blomé och utvecklingschef Henrik Paulsson. Filmen om Väckelsång, som producerats av kommunikationsenheten på kommunen, kommer att visas. Anmäl …

Linneryds badhus åter öppet

Revisionsbesiktningen visade på en del brister i säkerheten, som Linneryds bad-och motionsförening blev ålagda att åtgärda av en behörig elektriker, för att fortsättningsvis kunna bedriva verksamheten. Bristerna är nu åtgärdade och föreningen har fått klartecken att …

Försvarsövning pågår under vecka 40

  Mellan 30 september och 6 oktober övar Hemvärnet i Kronobergs län på de uppgifter man har i händelse av kris eller krig.   Under en vecka övar soldater ur Hemvärnet i Kronobergs län. Den här gången handlar det …

Varning för oseriösa företag

Metoden är att de ringer upp och säger ungefär "Du har beställt sotning och då dyker vi upp på onsdag, som vi har bestämt" eller någonting liknande. Det kan också vara att det gäller spolning …

Temadag för äldre

Vi följer upp förra årets succé med en temadag riktad till dig som är äldre i Tingsryds kommun. Förra året var temat ekonomi, denna gång är det Trygghet och Hälsa. Läs mer i den bifogade filen …

Skapapriset till företag i kommunen

Motiveringen till Skapapriset: ”Birgitta Johansson har tillsammans med Rolf Johansson har tagit fram en innovativ lösning för att på ett mer effektivt sätt renovera landets många grusvägar. De har en gedigen erfarenhet från branschen och har tillsammans …