Kommunen

Budgetdagar i Tingsryd

Deltagare var främst kommunstyrelsen, presidierna från nämnder och bolag och tjänstepersoner från den centrala chefsgruppen. Syftet med dagarna var att bygga en gemensam bild som grundar sig på fakta, som breddar perspektiven, ökar kunskapen och …

Övergripande mål i Tingsryds kommun 2024-2026

De övergripande målen utgår från kommunens vision och gäller mellan 2024-2026. De mål som den politiska majoriteten vill prioritera: Tingsryds kommuns skolor erbjuder inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet. Tingsryds kommun tillgodoser och säkerställer god …

En vecka för psykisk hälsa

Tillsammans med Svenska kyrkan och föreningslivet anordnar Tingsryds kommun även i år en vecka för psykisk hälsa. Vecka 12 smäller det, gör dig redo för en vecka som kommer att innehålla föreläsningar och aktiviteter tillgängliga …

Välkommen på seniorträff

Seniorträffens innehåll har fokus på välmående och hälsa. Här träffas vi för social samvaro, någon planerad aktivitet, en stunds gemenskap och kaffe med dopp. Till seniorträffen är alla seniorer 65+ välkomna. Rävemåla Lokal: Älmegården Datum: Torsdagar Tid: 14-16 Tingsryd Lokal: Örnen Datum: …