Kommunen

Drakboet 2023

Det var 28 UF-företag från båda skolorna som skulle pitcha sina företagsidéer för en jury som bland annat bestod av företagare från Tingsryds kommun. Skolorna kallar detta Drakboet vilket är inspirerat av teveprogrammet Draknästet. Detta …

Nya lokaler till Lekbackens förskola

De nya lokalerna är byggda i moduler vilket gör bygget både effektivt och smidigt. De nuvarande byggnaderna för verksamheten som är från 1970-talet ska på sikt rivas och helt ersättas av de nya. Vi ser verkligen fram …

Vi söker volontärer för språkträning

Varje fredag träffas vi i stationshuset och under en trevlig pratstund får du lära känna nya personer från andra kulturer. Du gör en viktig insats och hjälper personer att träna på svenska, genom att samtala! Vår …

Resultat från SCB:s medborgarundersökning 2022

Från och med 2021 har SCB:s medborgarundersökning fått en ny form. Frågorna i enkäten är nya och har verbala skalsteg, som exempelvis: ”Ganska bra” och ”Mycket dåligt”. Svaren redovisas i procentform. Detta betyder att inga …