Kommunen

Lyckad företagsträff

Under onsdagskvällen samlades ett 70-tal entreprenörer och tjänstemän på Tingsryds Resort för att få kunskap och inspireras i den högst aktuella frågan om rekrytering och kompetensförsörjning. Frågan berör alla typer av näringar och alla storlekar …

Kampanj för vårt dricksvatten

Redan nu i april kör kampanjen Vattensmart i gång för att få oss medborgare att tänka på att spara på vårt dyrbara dricksvatten. Förra året gick vi in i sommarperioden med mycket vatten efter vårens nederbörd, …

Nominera miljöpristagare!

Alla är välkomna med nomineringar, företag, föreningar eller privatpersoner kan nomineras. Vid nomineringen uppge kontaktuppgifter samt motivering till nomineringen. Nämnden beslutar på sammanträdet den 20 maj vem som får årets miljöpris. För mer information - välkommen att …

Eldningsförbud har införts

Enligt Tingsryds kommuns säkerhetssamordnare, Torbjörn Ahlgren, gäller förbudet främst eldning direkt på marken, till exempel eldning av rishögar, bränna gräs eller grillning där elden görs upp direkt på mark som inte är en iordningställd grillplats och …

Påsktider på återvinningscentralerna

SSAM, Södra Smålands avfall och miljö, har ansvaret för återvinningscentralerna och sophämtningen i Tingsryds kommun sedan 1 januari 2019. Telefon: 0470-599500 Mer om öppettiderna hittar du HÄR.

Vattnet i Fridafors och Ryd är igång

Under onsdagen påbörjades ett arbete på ledningsnätet. I samband med detta stängdes vattnet till Fridafors och delar från Järnvägsgatan i Ryd av. Det ställdes upp en vattentank vid Delikatessgrabbarna på Kyrkhultsvägen i Fridafors. Enligt uppgifter …

Kommunens gator sopas

Samhällena sopas i ordningen Tingsryd, Konga, Rävemåla, Linneryd, Väckelsång, Urshult, Ryd och Fridafors. Sopningen beräknas pågå i cirka sex veckor. Fastighetsägare uppmanas att sopa grus från tomtgräns ut i gatan innan sopning sker samt undvika att parkera på …

Miljöfika i metallmiljö

Idén är att dela med sig av sina erfarenheter från sitt miljöarbete inom företagen. Man lär sig av varandra om vår miljö och vårt miljöarbete. Vem kommer på något nytt? Nej, oftast tar man andras …