Tillsammans i Tingsryds kommun

Tillsammans i Tingsryds kommun

Projektets huvudmål är att 100 långtidsarbetslösa nysvenskar i kommunen ska ges möjlighet att komma närmare arbetsmarknaden eller studier. Detta genom att satsa på arbetsmarknadskunskap, körkortsintroduktion, utökad samhällsinformation, hälsokommunikation, föräldrakurser och digital kompetens för att komplettera SFI. Projektet …