Kultur & fritid

Medborgarundersökning 2022 – Hur är det att leva i Tingsryds kommun?

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som görs på uppdrag av kommuner för att mäta hur invånarna ser på sin kommun. Under augusti månad har ett brev skickats hem till slumpmässigt utvalda kommuninvånare. Totalt är det …

Nu fyller vi aktivitetslådorna!

I dessa kommer fritidsprylar för sommaraktiviteter finnas tillgängliga för lån. Ingen bokning krävs utan man lånar det man behöver och lämnar tillbaka när man använt klart. Det går givetvis också bra att lämna fritidssaker (som är …