Kultur & fritid

Linneryds badhus åter öppet

Revisionsbesiktningen visade på en del brister i säkerheten, som Linneryds bad-och motionsförening blev ålagda att åtgärda av en behörig elektriker, för att fortsättningsvis kunna bedriva verksamheten. Bristerna är nu åtgärdade och föreningen har fått klartecken att …

Nominera till John Nilsson stipendium

Tingsryds kommun delar årligen ut ett stipendium på 5 000 kronor till fotografer, filmare eller dokumentalister (personer som arbetar med att dokumentera), som verkar i John Nilssons anda och är skrivna i Tingsryds kommun. Skicka ansökan/nominering med …

Föreläsning om hållbar sponsring

Vi riktar fokus på erbjudandet och ser till att du vässar till säljargumenten. Frans varvar teoretiska resonemang med case och framgångs-rika exempel hämtade från olika sponsringssamarbeten. Vi spanar också in de senaste trenderna från branschen. …

Renovering av biblioteket Tingsryd

Huvudbiblioteket i Tingsryd på Skyttegatan 2 ska renoveras och det är ett omfattande arbete som ska göras. Därför kommer biblioteket att vara stängt under juli månad. Under stängningstiden hänvisas besökare till biblioteksfilialerna i Ryd och Älmeboda. Där …

Bidrag för sommaraktiviteter

Kommunen skall efter verksamhetsåret lämna en ekonomisk redovisning till Socialstyrelsen, det är därför mycket viktigt att ni som arrangör tydligt redovisar era aktiviteter och kostnader för dessa. Kostnader som kan redovisas, är exempelvis inköp av materialet …