Näringsliv

Frukostmöte med SSAM

Du är välkommen på ett frukostmöte för att samråda kring nya bestämmelser för företagskort på våra avfallsanläggningar i Tingsryds kommun. Idag kan företag teckna avtal för företagskort för att få lämna avfall på våra avfallsanläggningar. …

Förlängda handläggningstider

För att förenkla handläggningen av ärende inför miljö- och byggnadsförvaltningen ett nytt ärendehanteringssystem. Detta medför att under perioden 31 oktober-19 november ligger befintligt system nere samt personalen genomgår utbildning vilket kan innebära förlängda handläggningstider. För  mer …

Företagsträff med fokus på framtidens boende

- Det är trevligt att detta anordnas och jag tycker det är intressant och viktigt att följa med i utvecklingen i kommunen, säger företagaren Dan Johansson, Söftesmåla naturtorv. Henrik Paulsson, utvecklingschef på Tingsryds kommun, presenterade statistik om …