Näringsliv

En hjälpande hand

Länsstyrelsen i Kronoberg ser över tillgången på skyddsutrustning för Region Kronoberg och kommunerna i länet. Har ditt företag utrustning som ni ser att det finns möjlighet för aktörerna att köpa, hör av dig till oss …

Information till näringslivet angående coronaviruset

Tillsammans med Business Region Kronoberg mobiliserar vi nu de regionala samverkansaktörerna Region Kronoberg, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, kommunernas näringslivsfunktioner, Almi, Destination Småland med flera för att ge information till företagen i Kronoberg. Vi håller löpande kontakt för …

Rapportera om köldmedier

Senast den 31 mars 2020 ska din köldmedierapport vara inlämnad till miljö- och byggnadsförvaltningen i Tingsryds kommun om anläggningen innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) F-gas eller mer. Köldmedierapporten ska skickas till: Tingsryds kommun Miljö- och byggnadsförvaltningen Box 88 362 22 TINGSRYD eller mbf@tingsryd.se Inkommer …

Baltic link påverkar Tingsryds kommun

Baltic link omfattar riksväg 27, Kust till kustbanan Göteborg–Karlskrona/Kalmar och färjelinjen Karlskrona–Gdynia. Genom Baltic link ansluts Skandinavien till den baltiska-adriatiska korridoren, med en enorm potential för att knyta ihop produktions- och konsumtionsmarknader i centrala och …