Näringsliv

Lyckad företagsträff

Under onsdagskvällen samlades ett 70-tal entreprenörer och tjänstemän på Tingsryds Resort för att få kunskap och inspireras i den högst aktuella frågan om rekrytering och kompetensförsörjning. Frågan berör alla typer av näringar och alla storlekar …

Miljöfika i metallmiljö

Idén är att dela med sig av sina erfarenheter från sitt miljöarbete inom företagen. Man lär sig av varandra om vår miljö och vårt miljöarbete. Vem kommer på något nytt? Nej, oftast tar man andras …

Fokus på rekrytering den 24 april

Tingsryds kommun, Vi Företagare och medarrangörerna Delegationen unga och nyanlända till arbete (Dua) samt Region Kronoberg bjuder in till en kväll med inspiration, tips och konkreta förslag till hur man får tag på nya medarbetare …

Getnö gård prisade som årets marknadsförare

Svensk Camping är branschorganisation för Sveriges camping- och stugföretagare vid årskonferensen i Ullared uppmärksammades framstående företagare i branschen däribland Ingrid Olsson som driver Getnö gård - Lake Åsnen resort. Motiveringen lyder: "Med en genomtänkt och medveten marknadsföring …

Utbildning i ansvarsfull alkoholservering

Ansvarsfull alkoholservering är ett strukturerat arbete för att förhindra alkoholservering till ungdomar under 18 år och till märkbart berusade gäster på krogen. En ansvarsfull alkoholservering innebär långsiktiga positiva effekter på fyllerirelaterade problem. Ansvarsfull alkoholservering har som …

Dags att rapportera om köldmedier

Senast den 31 mars 2019 ska din köldmedierapport vara inlämnad till miljö- och byggnadsförvaltningen i Tingsryds kommun om anläggningen innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) F-gas eller mer. Köldmedierapporten ska skickas till: Tingsryds kommun Miljö- och byggnadsförvaltningen Box 88 362 22 …