Näringsliv – Aktuellt

En hjälpande hand

Länsstyrelsen i Kronoberg ser över tillgången på skyddsutrustning för Region Kronoberg och kommunerna i länet. Har ditt företag utrustning som ni ser att det finns möjlighet för aktörerna att köpa, hör av dig till oss …

Rapportera om köldmedier

Senast den 31 mars 2020 ska din köldmedierapport vara inlämnad till miljö- och byggnadsförvaltningen i Tingsryds kommun om anläggningen innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) F-gas eller mer. Köldmedierapporten ska skickas till: Tingsryds kommun Miljö- och byggnadsförvaltningen Box 88 362 22 TINGSRYD eller mbf@tingsryd.se Inkommer …

Baltic link påverkar Tingsryds kommun

Baltic link omfattar riksväg 27, Kust till kustbanan Göteborg–Karlskrona/Kalmar och färjelinjen Karlskrona–Gdynia. Genom Baltic link ansluts Skandinavien till den baltiska-adriatiska korridoren, med en enorm potential för att knyta ihop produktions- och konsumtionsmarknader i centrala och …