Näringsliv – Aktuellt

Frukostmöte med SSAM

Du är välkommen på ett frukostmöte för att samråda kring nya bestämmelser för företagskort på våra avfallsanläggningar i Tingsryds kommun. Idag kan företag teckna avtal för företagskort för att få lämna avfall på våra avfallsanläggningar. …

Förlängda handläggningstider

För att förenkla handläggningen av ärende inför miljö- och byggnadsförvaltningen ett nytt ärendehanteringssystem. Detta medför att under perioden 31 oktober-19 november ligger befintligt system nere samt personalen genomgår utbildning vilket kan innebära förlängda handläggningstider. För  mer …

Årets lanthandel i Kronoberg

Kugghjulsgalan arrangeras för att uppmuntra och uppmärksamma landsbygdens alla viktiga eldsjälar. I år utsågs Matöppet i Urshult, där Faruk Uzun är butiksansvarig tillsammans med sin bror Selle, till Årets lanthandel i Kronobergs län 2019 under Kugghjulsgalan. Motivering: Under …

Välkommen till möte om framtidens boende

Medverkar gör planarkitekt Hjalmar Christensson, Tingsrydsbostäders vd, Victoria Magnesson, miljö- och byggnadschef, Camilla Norrman, Wexnet, mark- och exploateringsingenjör Torsten Blomé och utvecklingschef Henrik Paulsson. Filmen om Väckelsång, som producerats av kommunikationsenheten på kommunen, kommer att visas. Anmäl …