Näringsliv – Aktuellt

Frukostmöte med SSAM

Du är välkommen på ett frukostmöte för att samråda kring nya bestämmelser för företagskort på våra avfallsanläggningar i Tingsryds kommun. Idag kan företag teckna avtal för företagskort för att få lämna avfall på våra avfallsanläggningar. …

Förlängda handläggningstider

För att förenkla handläggningen av ärende inför miljö- och byggnadsförvaltningen ett nytt ärendehanteringssystem. Detta medför att under perioden 31 oktober-19 november ligger befintligt system nere samt personalen genomgår utbildning vilket kan innebära förlängda handläggningstider. För  mer …

Årets lanthandel i Kronoberg

Kugghjulsgalan arrangeras för att uppmuntra och uppmärksamma landsbygdens alla viktiga eldsjälar. I år utsågs Matöppet i Urshult, där Faruk Uzun är butiksansvarig tillsammans med sin bror Selle, till Årets lanthandel i Kronobergs län 2019 under Kugghjulsgalan. Motivering: Under …

Välkommen till möte om framtidens boende

Medverkar gör planarkitekt Hjalmar Christensson, Tingsrydsbostäders vd, Victoria Magnesson, miljö- och byggnadschef, Camilla Norrman, Wexnet, mark- och exploateringsingenjör Torsten Blomé och utvecklingschef Henrik Paulsson. Filmen om Väckelsång, som producerats av kommunikationsenheten på kommunen, kommer att visas. Anmäl …

Skapapriset till företag i kommunen

Motiveringen till Skapapriset: ”Birgitta Johansson har tillsammans med Rolf Johansson har tagit fram en innovativ lösning för att på ett mer effektivt sätt renovera landets många grusvägar. De har en gedigen erfarenhet från branschen och har tillsammans …