Näringsliv – Aktuellt

Årets lanthandel i Kronoberg

Kugghjulsgalan arrangeras för att uppmuntra och uppmärksamma landsbygdens alla viktiga eldsjälar. I år utsågs Matöppet i Urshult, där Faruk Uzun är butiksansvarig tillsammans med sin bror Selle, till Årets lanthandel i Kronobergs län 2019 under Kugghjulsgalan. Motivering: Under …

Välkommen till möte om framtidens boende

Medverkar gör planarkitekt Hjalmar Christensson, Tingsrydsbostäders vd, Victoria Magnesson, miljö- och byggnadschef, Camilla Norrman, Wexnet, mark- och exploateringsingenjör Torsten Blomé och utvecklingschef Henrik Paulsson. Filmen om Väckelsång, som producerats av kommunikationsenheten på kommunen, kommer att visas. Anmäl …

Skapapriset till företag i kommunen

Motiveringen till Skapapriset: ”Birgitta Johansson har tillsammans med Rolf Johansson har tagit fram en innovativ lösning för att på ett mer effektivt sätt renovera landets många grusvägar. De har en gedigen erfarenhet från branschen och har tillsammans …

Öka förståelse kring offentlig upphandling

Den 11 september träffades olika representanter från Tingsryds kommun och markentreprenörer i kommunen. Syftet var att få till en dialog om kommunens upphandlingar för markentreprenader. Deltagare från kommunens sida var ansvariga kravställare inom vatten- och …

Nyinvigning av Stationshuset

Det bjöds på mat från bland annat Eritrea och Syrien till de cirka 100 som kommit till invigningen. Tillsammans hade kvinnorna lagat maten som bestod av kycklingklubbor med Eritreansk kryddning, minipizzor, kobeh, domar och mycket …

Miljöfika på gång

Miljöfika är ett möte för företagets miljöansvarige Idén är att dela med sig av sina erfarenheter från sitt miljöarbete. Man lär sig av varandra om vår miljö och vårt miljöarbete. Varför ska alla uppfinna hjulet, det …

Budgeten klubbas i kommunfullmäktige

Måndagen den 2 september sammanträder Tingsryds kommunfullmäktige i Parken i Urshult 15.00 och är öppet för allmänheten och kan följas direkt på plats eller via webbtv på kommunens hemsida HÄR. Vid dagens sammanträde ska fullmäktige besluta …