Politik

Medborgarundersökning 2022 – Hur är det att leva i Tingsryds kommun?

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som görs på uppdrag av kommuner för att mäta hur invånarna ser på sin kommun. Under augusti månad har ett brev skickats hem till slumpmässigt utvalda kommuninvånare. Totalt är det …

Tyst minut för Ukraina på kommunfullmäktige

- Den 24 februari 2022 tog Ryssland motsvarande steg att angripa en självständig demokratisk nation i Europa i syfte att störta dess folkvalda regering och att införliva Ukraina i ett stor-ryskt välde. Än en gång …