Politik

Budgetdagar i Tingsryd

Deltagare var främst kommunstyrelsen, presidierna från nämnder och bolag och tjänstepersoner från den centrala chefsgruppen. Syftet med dagarna var att bygga en gemensam bild som grundar sig på fakta, som breddar perspektiven, ökar kunskapen och …

Se kommunfullmäktige digitalt

Klicka här för att komma till sidan där filmerna finns. – Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i en kommun. Genom att vi livesänder våra sammanträden i fullmäktige kan kommunmedborgarna följa när vi politiker debatterar och …

Budget för 2024 och ekonomisk plan för 2025–2027 beslutad

Förslagen som beslutades var följande: 1. Kommunfullmäktige fastställer budget för år 2024 och ekonomisk plan för åren 2025–2027. 2. Kommunfullmäktige fastställer utdebitering av allmän kommunalskatt till 22,00 kronor per skattekrona för år 2024. 3. Kommunfullmäktige fastställer att …

Prao-elev på kommunfullmäktige

Det var jätteintressant att vara med och se hur ett möte med kommunfullmäktige går till och det var kul när det blev debatt mellan politikerna. Jag har ju sett på teve hur det går till …

Medborgarundersökning 2022 – Hur är det att leva i Tingsryds kommun?

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som görs på uppdrag av kommuner för att mäta hur invånarna ser på sin kommun. Under augusti månad har ett brev skickats hem till slumpmässigt utvalda kommuninvånare. Totalt är det …