Politik

Trygghetsmätningen 2020

Polismyndigheten genomför årligen en trygghetsmätning där ett antal invånare får möjligheten att svara på frågor. Tingsryds kommun kommer ta del av resultatet och kommer använda det tillsammans med Polisen i det lokala brottsförebyggande arbetet. – Det …

Storsatsning på nysvenskar

Satsningen görs på arbetsmarknadskunskap, körkortsintroduktion, utökad samhällsinformation, hälsokommunikation, föräldrakurser och digital kompetens som komplement till SFI. Med hjälp av Brobyggare utmanar projektet företag, föreningar och civilsamhälle att möta målgruppen på sin egen arbetsplats eller i …

Föreläsning om att förhindra självmord

När: 9 september (Obs Datum!) Tid: 18.00 – 20.30 Plats: Gibson Auditorium, Linnerydsvägen 6A, Tingsryd Medverkande under kvällen • Håkan Wester från Suicide Zero (mer information nedan) • Leon Axbom från SPES, Suicidprevention och efterlevande stöd. • Elever från Kulturverkstan underhåller …

Ny unik vuxenutbildning

Utbildningen innehåller kurser som programmering, digitalt skapande, grafisk illustration, entreprenörskap och företagsekonomi. Utbildningen kommer till stor del att bedrivas i projektform där deltagarna får applicera sina kunskaper på att producera olika typer av spel. Det är …