Politik

Kommunens viktigaste resurs belönas

Den särskilda uppskattningen blir i form av en extra slant i lönekuvertet. Det kommer att ske genom en utbetalning den 10 december. Alla som är tillsvidareanställda den 1 nov 2020 och alla visstidsanställda som arbetat …

En vecka fri från våld

I Kronobergs län uppmärksammar vi veckan genom initiativet Ett Kronoberg fritt från våld. Från måndagen 23 november till söndagen 29 november arrangeras en rad olika aktiviteter i Kronoberg. Gemensamt program från länsstyrelserna via denna länk. …

Rustar upp vägar på landsbygden

Delårsbokslutet i augusti månad visar att Tingsryds kommun går mot ett starkt bokslut. Det kommunen nu gör är att värna om det goda läget för att bättre kunna möta utmaningar framåt. Kommunen kommer att genomföra …

Trygghetsmätningen 2020

Polismyndigheten genomför årligen en trygghetsmätning där ett antal invånare får möjligheten att svara på frågor. Tingsryds kommun kommer ta del av resultatet och kommer använda det tillsammans med Polisen i det lokala brottsförebyggande arbetet. – Det …