Politik

Tingsryds kommun står upp för demokratin

- Demokratin är värd att försvaras i alla situationer. Den handlar ytterst om att vara närvarande och att delta i samhällsutvecklingen utifrån egen förmåga. Demokrati är den mest högtstående regeringsformen eftersom den är baserad på respekt …