Service & tjänster

Medborgarundersökning 2022 – Hur är det att leva i Tingsryds kommun?

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som görs på uppdrag av kommuner för att mäta hur invånarna ser på sin kommun. Under augusti månad har ett brev skickats hem till slumpmässigt utvalda kommuninvånare. Totalt är det …

Erbjuder coachningspaket för arbetssökande

Tingsryds kommuns arbetsmarknadsenhet kommer även att erbjuda stöd och hjälp med exempelvis ansökan till a-kassa och inskrivning på Arbetsförmedlingen. - Coachningspaketet är ett paket där vi erbjuder fem samtal, inklusive ett kortare kartläggningssamtal, med olika teman. …

Varning för höga vattenflöden

SMHI har utfärdat klass 2 varning för Ronnebyån  och Mörrumsån med risk för översvämningsproblem på utsatta ställen och den gäller fortfarande. Sedan tidigare är det klass 1 varning för höga flöden i Bräkneån, vilket kan …