Service & tjänster

Erbjuder coachningspaket för arbetssökande

Tingsryds kommuns arbetsmarknadsenhet kommer även att erbjuda stöd och hjälp med exempelvis ansökan till a-kassa och inskrivning på Arbetsförmedlingen. - Coachningspaketet är ett paket där vi erbjuder fem samtal, inklusive ett kortare kartläggningssamtal, med olika teman. …

Varning för höga vattenflöden

SMHI har utfärdat klass 2 varning för Ronnebyån  och Mörrumsån med risk för översvämningsproblem på utsatta ställen och den gäller fortfarande. Sedan tidigare är det klass 1 varning för höga flöden i Bräkneån, vilket kan …

Nu kan du få sms vid driftstörningar

- Det kan gälla VA-arbeten, vattenläckor, kokningsrekommendationer eller förändring av vattenkvalité. Vi vill snabbt kunna nå fram med informationen till medborgarna när de berörs av olika typer av driftstörningar, säger Carina Axelsson, VA-chef på Tingsryds …