Bredband via fiber

Beslut om mer pengar till bredband

Regeringen har avsatt 165 miljoner kr per år i tre år för att bygga ut bredband på landsbygden. Enligt IT- och regionminister Anna Karin Hatt tilldelas Post- och Telestyrelsen pengarna och de ses som en av …

Fibertrafiken igång i Urshult

Inblåsning och svetsning av fiberkabel har pågått de senaste veckorna kring Urshult och onsdagen den 8 juni blev förbindelsen klar mellan Tingsryd och Urshult. Det innebär att flera hushåll nu kan få igång sina bredbandsabonnemang med …

Arbete pågår

Det grävs för fullt runt om i hela kommunen, här visas med bilder från verkligheten hur flera tusen meter optokabel lastas av för att sedan grävas ner under jord. En leverans med 22000meter optokabel lossas på …

Medfinansiering från annat håll

I dagarna har vi fått information från Länsstyrelsen att pengarna för anläggning av kanalisation är slut och att inga nya skymtar i horisonten. Detta innebär att Länsstyrelsen inte längre tar emot nya ansökningar och att …