Servicemeddelanden

Avbrott av fjärrvärmeleveranser i Väckelsång

Onsdagen den 28 oktober klockan 07.00 – 13.00 För närmare upplysningar, vänligen besök hemsidan (Tingsryds Energi AB) www.tingsrydsenergi.se. Vi ber er ha överseende med dessa åtgärder. Har ni några frågor som berör avbrottet kan ni kontakta Tingsryds Energi AB. Drifttekniker Robin …

Vattnet avstängt i Södra Sandsjö

Under onsdagsmorgonen upptäcktes en stor vattenläcka som krävde att vattnet stängs av till Södra Sandsjö. VA-enheten arbetar för fullt för att hitta och laga läckan. I nuläget finns ingen uppskattning av hur lång tid vattnet …

Kommunens centrala fax-nummer upphör

I regel används faxen till orosanmälningar som Polismyndigheten skickar till kommunens centrala faxnummer. Att dessa anmälningar skickas till detta nummer är dock mycket sällsynt. Medborgarkontoret som haft daglig bevakning över faxen har endast skickat handlingarna …

Kantskärning pågår i kommunen

Just nu pågår kantskärning på en del av kommunens enskilda vägar. Arbete beräknas att pågå till den 31 oktober. Detta medför att framkomligheten kan bli begränsad och bilister uppmanas att köra med försiktighet.

Information angående virkestransport i Rävemåla.

Detta kommer medföra att maskiner och transporter kommer belasta gatorna Ekdalsvägen, Hembygden och Bolet. Under tiden kommer detta medföra minskad framkomlighet och risk för skräp på gatorna. Vid frågor kontakta mark och exploatering på Tingsryds …

B-hallen i Tinghallen är stängd

Under en längre tid har lokalen avfuktats och det arbetet kommer att fortlöpa ett tag till, innan det går att bedöma omfattningen av skadorna. Så småningom kommer arbetet med iordningställande att påbörjas, men då det är …