Servicemeddelanden

Vattnet åter i Tingsryd

Anledningen till att vattnet stängdes av är att VA-enheten underhåller ledningsnätet. Om vattnet är missfärgat, spola en stund med kallt vatten så försvinner det.

Beskäring av träd i Ryd

Etapp 1 innebär att Kyrkogatan mellan Storgatan och Oxtorgsgatan kommer att stängas av för fordonstrafik vid klockan 08.00. Kyrkogatan beräknas att öppnas igen fredagen den 3 februari vid klockan 16.00. Boenden i området kommer att …

Kallt väder med risk för läckage som följd!

Vi vill därför uppmana fastighetsägare och fritidshusägare att vara extra uppmärksamma och se över era fastigheter, vattenrör och vattenmätare. Titta extra så att vattenmätaren står still när ingen tar vatten. När isproppar tinar så uppstår …