Servicemeddelanden

Bevattningsförbud införs i Yxnanäs

Bevattningsförbudet gäller kommunalt dricksvatten och innebär följande: Dricksvattnet ska främst användas till mat, dryck och hygien. Du får inte använda vattenslang eller vattenspridare. Använd vattenkanna istället, så sparsamt som möjligt. Du får inte fylla din …

Egen pool eller bassängbad

Det kan bli brist på vatten om stora vattenmängder tas ut ur ledningsnätet. Planera och fyll poolen försiktigt och långsamt. Fyller man på poolen för snabbt kan det bli rörelse i vattnet som medför avlagringar. …