Servicemeddelanden

Högröjning av samhällen och vägar

Vi kommer nu inom några veckor börja med att högröja i våra samhällen och enskilda vägar på lansbyggden.  Denna åtgärd gör vi för att få en säkrare trafiksituation och att underlätta för postbilar, snöröjare, renhållningspersonal, cyklister och övriga trafikanter.  Är det någon som …

Väg fortsatt avstängd

Anledningen till att vägen stängdes av den 10 december, är att VA-enheten förnyar ledningsnätet i området. Har ni frågor kring arbetet är ni välkomna att kontakta VA-enheten 0477-442 54. Tack för ert tålamod!

Bilkyrkogården är ej tillgänglig

Anläggningsarbetet utförs av Eons entreprenörer som ska dra kablar till/från Skåramåla vindkraftspark. Då kablarna ska dras utmed väg 119 så kommer detta medföra att det kommer vara svårt för besökare att ta sig till Bilkyrkogården. …

Etapp 2 ledningsförnyelse överföring Urshult

Vid inkoppling av den andra etappen kommer abonnenterna i Urshult att få avbrott på vattenleveransen och mer information om det kommer framöver. Vill du veta mer hur du kan få sms-utskick kring pågående arbete, gå till Information …