Servicemeddelanden

Förlängd – Vattenavstängning i Urshult den 4 oktober

Abonnenter som påverkas av vattenavstängningen bor på Backvägen, Dalvägen, Gamla Sirkövägen, Kullavägen, Rössmålavägen, Rössviksvägen, Sirkövägen, Strandvägen, Åsvägen, Rössvik och Rössvik Lill. Dricksvatten kan hämtas mittemot Sirkövägen 18, söder om ladan vid båtrampen. Vid frågor kring …

Elljusspåret i Tingsryd avstängt

Uppdatering 23 aug 2022: Träd är borttagna men elljusslingan är fortfarande ur bruk på spåret. 19 aug 2022: Elljusspåret i Tingsryd är för tillfället avstängt på grund av fallna träd och brutna elledningar! Arbete pågår med iordningsställande.

Påminnelse vattenavläsning

Registrera avläsningen i första hand på kommunens e-tjänst. Ni hittar den på https://minasidor.tingsryd.se/oversikt/overview/319 Det går också bra att maila avläsningen till va@tingsryd.se eller ring VA-enheten på telefon 0477-441 00. Tack alla som har lämnat in avläsningar!