Servicemeddelanden

Förstärkning av väg i Urshult

Det innebär att framkomligheten blir mycket begränsad under tiden som arbetet pågår, och vi ber er välja annan väg. Vid frågor är ni välkomna att kontakta Gatuingenjör Jerry Håkansson 0477-441 00  

Egen pool eller bassängbad

Det kan bli brist på vatten om stora vattenmängder tas ut ur ledningsnätet. Planera och fyll poolen försiktigt och långsamt. Fyller man på poolen för snabbt kan det bli rörelse i vattnet som medför avlagringar. …

Väg stängs av centralt i Tingsryd

Boende i området kommer att komma förbi avstängningen. Även vattnet kommer att stängas av vid korta stopp under dagen. Anledningen att väg och vatten stängs av är underhåll på ledningsnätet som VA-enheten utför. Vid frågor är …

Plastpåsar i pumpstation Konga

Plastpåsar spolas ner och fastnar och orsakar stopp i pumpen, vilket medför risk att avloppsvatten kan tränga tillbaka upp i bostäderna Plastpåsar ska lämnas till återvinningen och inte spolas ner i toaletten. Vid varje stopp …

Gallring i Ryds tätort

Det innebär att man gallrar och rensar träd och gör det fint i samhället. Nästa vecka så fortsätter man rensning och gallring i annan tätort i kommunen.  

Gatusopning påbörjas

I år startar vi i Väckelsång och därefter följer Fridafors, Ryd, Urshult, Tingsryd, Konga, Rävemåla och Linneryd. Arbetet beräknas pågå cirka 6 veckor och målsättningen är att det ska vara klart i 1 maj. Fastighetsägare uppmanas att …

Avverkning av skog vid elljusspåret i Väckelsång

Södra Skogsägarna avverkar skog på viss del av mark i anslutning till elljusspåret. Arbetet beräknas pågå under februari månad. Avverkningen utförs under dagtid och spåret kan nyttjas hela tiden. Varningsskyltar kommer att sättas upp på motionsspåret …

Alla nyheter från Tingsryds kommun om corona-viruset covid-19

Samlad info om covid-19 och aktuella rekommendationer Idrott- och fritidsaktiviteter veckan efter sportlovet Wasaskolan får halvdistansundervisning från vecka 10 Utökad distansundervisning veckan efter sportlovet Använd munskydd i kollektivtrafiken Biblioteken fortsatt stängda - möjlighet att boka …