Servicemeddelanden

Vattnet åter i Urshult

Anledningen till att vattnet stängdes av är att VA-enheten underhållit ledningsnätet. Om vattnet är missfärgat spola en stund med kallt vatten så försvinner det. Tack för ert tålamod!

Väg stängs av i Urshult

En temporär väg finns för boende från Bergsvägen. Anledningen till avstängningen är att VA-enheten utför grävningsarbete och förnyelse av ledningsnät. Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0477-442 54  

Etapp 2 ledningsförnyelse överföring Urshult

Vid inkoppling av den andra etappen kommer abonnenterna i Urshult att få avbrott på vattenleveransen och mer information om det kommer framöver. Vill du veta mer hur du kan få sms-utskick kring pågående arbete, gå till Information …