Turism

Ny lekplats och boulebana i Mårdslycke

Vi har velat skapa en plats för alla åldrar, säger gatu- och parkchef Bengt Eriksson. Upprustningen och utvecklingen av lekplatsen i Mårdslycke har utförts av Tingsryds kommun i samråd med Tingsryds resort. Klätterställningen och linbanan vänder …

Medborgarbudget i Ryd antagen

Att ge kommuninvånarna möjlighet att komma med förslagpå hur vi tillsammans kan skapa ett bättre samhälle, bidrar till en ökad tillit mellan individer och organisationer. Det är viktigt för oss att visa att människor behandlas lika av myndigheter och att offentliga …