Turism

Badvett

Här kommer några bra råd från Svenska Livräddningssällskapet: Tala om vart du ska och när du tror att du kommer tillbaka Ta reda på var du kan hitta livräddningsutrustning Ha alltid sällskap med dig när …

Medborgarundersökning 2022 – Hur är det att leva i Tingsryds kommun?

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som görs på uppdrag av kommuner för att mäta hur invånarna ser på sin kommun. Under augusti månad har ett brev skickats hem till slumpmässigt utvalda kommuninvånare. Totalt är det …

Ny lekplats och boulebana i Mårdslycke

Vi har velat skapa en plats för alla åldrar, säger gatu- och parkchef Bengt Eriksson. Upprustningen och utvecklingen av lekplatsen i Mårdslycke har utförts av Tingsryds kommun i samråd med Tingsryds resort. Klätterställningen och linbanan vänder …