Turism

Medborgarbudget i Ryd antagen

Att ge kommuninvånarna möjlighet att komma med förslagpå hur vi tillsammans kan skapa ett bättre samhälle, bidrar till en ökad tillit mellan individer och organisationer. Det är viktigt för oss att visa att människor behandlas lika av myndigheter och att offentliga …

Utbildning riktad till besöksnäringen

För att minska de negativa konsekvenserna som coronapandemin för med sig vill Linnéuniversitetet bidra genom att erbjuda besöksnäringen kompetensutveckling. Under våren genomförs korta, kompetenshöjande distansutbildningar. Arbetet inleddes 2020, i samarbete med Familjen Kamprads stiftelse. Utbildningen är …

MAT2020 på turné

Under två lördagar i september kan alla matintresserade ge sig ut på länets landsvägar och besöka gårdar, gårdsbutiker, lanthandlare, caféer och restauranger. MAT-rundan i Kronoberg 2020 är en unik möjlighet att upptäcka vilka fantastiska matföretagare …