Vård & omsorg

En vecka fri från våld

I Kronobergs län uppmärksammar vi veckan genom initiativet Ett Kronoberg fritt från våld. Från måndagen 23 november till söndagen 29 november arrangeras en rad olika aktiviteter i Kronoberg. Gemensamt program från länsstyrelserna via denna länk. …

Föreläsning om att förhindra självmord

När: 9 september (Obs Datum!) Tid: 18.00 – 20.30 Plats: Gibson Auditorium, Linnerydsvägen 6A, Tingsryd Medverkande under kvällen • Håkan Wester från Suicide Zero (mer information nedan) • Leon Axbom från SPES, Suicidprevention och efterlevande stöd. • Elever från Kulturverkstan underhåller …

Nytt undantag för besök på äldreboende

Förutom vid vård i livets slutskede och vid svår oro har man nu lagt till ett undantag. Symtomfria besökare som har antikroppar mot covid-19 kan medges undantag från besöksförbudet. Verksamhetsansvarig för boendet behöver fortfarande göra en …

Elsa – mitt i coronas öga

Coronapandemin nådde Tingsryd 18 april och som MAS i kommunen har hon ett särskilt medicinskt ansvar för att patienter får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård. Att rutiner skapas kring kontakten med läkare, smittskydd, …