Vård & omsorg

Föreläsning om att förhindra självmord

När: 9 september (Obs Datum!) Tid: 18.00 – 20.30 Plats: Gibson Auditorium, Linnerydsvägen 6A, Tingsryd Medverkande under kvällen • Håkan Wester från Suicide Zero (mer information nedan) • Leon Axbom från SPES, Suicidprevention och efterlevande stöd. • Elever från Kulturverkstan underhåller …

Nytt undantag för besök på äldreboende

Förutom vid vård i livets slutskede och vid svår oro har man nu lagt till ett undantag. Symtomfria besökare som har antikroppar mot covid-19 kan medges undantag från besöksförbudet. Verksamhetsansvarig för boendet behöver fortfarande göra en …

Elsa – mitt i coronas öga

Coronapandemin nådde Tingsryd 18 april och som MAS i kommunen har hon ett särskilt medicinskt ansvar för att patienter får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård. Att rutiner skapas kring kontakten med läkare, smittskydd, …

Möt covid-19-teamet i kommunen

I vanliga fall arbetar Evelina Hallberg (på bild till höger) i hemtjänsten i Ryd. För drygt sex veckor sedan fick hon och en kollega i Ryd frågan om de ville vara med och arbeta i covid-19-teamet som …

Utbildning av vård och omsorgs sommarpersonal

Inför varje sommar utbildas personal som ska arbeta inom hemtjänsten, på äldreboenden och inom omsorg funktionsnedsättning. De får lära sig rutiner om nutrition, kommunikation, hygien, hjälpmedel och mycket mer. - Vi genomför den här utbildningen varje …

Sök Region Kronobergs folkhälsostipendium

2020 vill Region Kronoberg särskilt uppmärksamma föreningar, organisationer eller personer som bidrar till att främja psykisk hälsa och/eller motverka psykisk ohälsa. Du har nu möjlighet att nominera dig själv eller någon annan till ett stipendium på …

Ökad smittspridning i Tingsryds tätort

Tingsryds kommun följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters riktlinjer. Undvik smittspridning genom att: Stanna hemma vid minsta tecken på förkylningssymtom. Du bör isolera dig i minst sju dagar och vid försämring ring din vårdcentral eller 1177. Håll en armlängds avstånd. Undvik butiker …