Vård & omsorg

En vecka fri från våld

En vecka fri från våld, som äger rum i samband med FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor den 25 november, är ett nationellt initiativ skapat av Unizon och MÄN. Initiativet stöds av …

Vi söker kontaktfamiljer och kontaktpersoner

Det finns barn och ungdomar som kortare eller längre tid har behov av att träffa en person utanför familjen eller regelbundet komma till en annan familj. Hur uppdraget ser ut varierar. Det kan exempelvis handla om …

Nu är seniorcafét igång igen efter sommaruppehåll

Rävemåla Lokal: Älmegården Datum: Torsdagar Tid: 13.30-15.30 Tingsryd Lokal: Örnen Datum: Tisdagar Tid: 14-16 Urshult Lokal: samlingssalen Äppelgården Datum: Tisdagar Tid: 13.30-15.30 Ryd Lokal: Solängen, matsalen Datum: Torsdagar Tid: 14-16 Väckelsång Lokal: Hagasalen Datum: Måndagar Tid: 13.30-15.30 Linneryd Lokal: Lindegården Datum: Tisdagar Tid: 14-16 Konga Lokal: Allhuset Datum: Tisdagar Tid: 14-16 Separata aktivitetsscheman delas ut på plats. Vid frågor: 0477-443 92 eller 0477-445 32 Välkomna!

Medborgarundersökning 2022 – Hur är det att leva i Tingsryds kommun?

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som görs på uppdrag av kommuner för att mäta hur invånarna ser på sin kommun. Under augusti månad har ett brev skickats hem till slumpmässigt utvalda kommuninvånare. Totalt är det …

Fast omsorgskontakt

Från och med den 1 juli 2023 får endast den som har ett bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska utses till fast omsorgskontakt. Den fasta omsorgskontakten ska tillgodose den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, individanpassad …