Vård & omsorg

Nytt LSS-boende invigt

Invigningstalade gjorde Magnus Carlberg som är ordförande i vård- och omsorgsnämnden. Sara Johnson, som bor i en av lägenheterna på boendet, hjälpte till att klippa invigningsbandet. En LSS-bostad är en särskilt anpassad bostad där den enskilde …

Välkommen på luciafest i Väckelsång!

Det serveras glögg, julbord, julgodis, kaffe och pepparkaka. Nöjespatrullen står för musik, underhållning och lucia-tåg. Anmälan tas emot på Kometen i Tingsryd som ligger på Torggatan 3B i Tingsryd. Kometen har öppet måndag till fredag mellan …

Glädjande siffror för äldreomsorgen

Socialstyrelsen undersöker varje år hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. Alla över 65 år, som har hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende, får under våren besvara en enkät om sin äldreomsorg. Enkäten är en …

Vill du bli kontaktperson?

Uppdraget innebär att ungefär 8 timmar i månaden vara en vän och umgås med en person som är i behov av en kontaktperson. Ni kan hitta på olika aktiviteter så som att ta en fika, …

Öppet hus på Kometen och Örnen

Örnen är ett boende för äldre och besökare får se olika som presenteras i matsalen. Kometen är en daglig verksamhet för deltagare inom omsorg funktionsnedsättning. Personalen vill visa hur det kan vara att arbeta inom omsorg funktionsnedsättning. Dessutom …

Hemtjänstens lokaler invigda

Under torsdagen den 3 oktober invigdes hemtjänsten i Tingsryds nya lokaler. Invigningstalade och klippte bandet gjorde ordförande i vård- och omsorgsnämnden, Magnus Carlberg (S). - Hemtjänsten i Tingsryd och nattpatrullen har länge varit i behov av …

Temadag för äldre

Vi följer upp förra årets succé med en temadag riktad till dig som är äldre i Tingsryds kommun. Förra året var temat ekonomi, denna gång är det Trygghet och Hälsa. Läs mer i den bifogade filen …

Nytt hem för hemtjänsten

De nya lokalerna är öppna, ljusa och luftiga. Det finns grupprum och andra mötesrum, arbetsplatser med fler da torer än tidigare. Ett trådlöst nätverk gör det möjligt att välja var de vill sitta och arbeta administrativt …