Vård & omsorg

Tidning till alla som fyllt 70 år

I dagarna landar en tidning i brevlådan hos dig som fyllt 70 år och bor i Kronobergs län. Tidningen skickas till drygt 20 000 hushåll där det finns minst en person som är över 70 år, i hela …

Surfplatta hjälper äldre till kontakt

Det finns wifi och en surfplatta på varje äldreboende och där kan personal installera Skype utan kostnad. Anhöriga kan skapa konto åt omsorgstagaren på boendet och meddela personal inloggningsuppgifter. Eftersom det bara finns en surfplatta på …

En hjälpande hand

Länsstyrelsen i Kronoberg ser över tillgången på skyddsutrustning för Region Kronoberg och kommunerna i länet. Har ditt företag utrustning som ni ser att det finns möjlighet för aktörerna att köpa, hör av dig till oss …