2015, ett händelserikt år

Man kan knappt tro det när man tittar ut men nu är den här igen, midvintern, skillnaden är att den är grön och varm i stället för vit och kall. Det betyder också att 2015 – mitt första år som ordförande i kommunstyrelsen – går mot sitt slut.Det har varit ett fantastiskt utvecklande år och vi har hunnit med mycket. Samtidigt har 2015 också kantats av många förändringar och utmaningar. En av dessa har varit kommunens satsning på en hållbar ekonomi. Ett så pass stort arbete påverkar många och då är det viktigt att olika röster får komma till tals.

Vid de medborgardialoger som kommunen anordnat under året har jag fått chansen att lyssna till era viktiga synpunkter. Många är oroliga, vilket jag har full förståelse för. Vi har utmaningar framför oss, och i slutändan kommer detta arbete att garantera en bra verksamhet över tid. Målet är en stabil ekonomi att lämna över till våra barn och barnbarn. Det engagemang som finns i vår kommun och som jag sett i dialogerna med medborgare är en av de viktigaste saker vi har. Just därför måste vi ständigt sträva efter att upprätthålla en stor öppenhet.

Under året har kommunen också satsat mycket inför framtiden. Nya hållbara bostäder har byggts på Skyttegatan och vår fjärrvärmeproduktion är numera fossilfri tack vare nya värmepannor. Vårt största byggprojekt någonsin, det moderna äldreboendet Örnen, står färdigt.

Det är många som söker sig hit just nu. Det gäller såväl den starka turismen och unga musikstuderande som människor på flykt undan våld och förtryck. Att få visa upp vår kommun och välkomna människor hit är något jag och många med mig värnar om. Många är oroliga för framtiden och hur vi alla skall klara oss. Den kommer att ställa krav på oss men jag är säker på att vi tillsammans med målmedvetet arbete och tillförsikt kommer att lösa framtidens utmaningar.

Under en vecka for jag och mina kollegor runt om i kommunen för att besöka företag. Det är svårt att inte bli stolt när man möter alla er lokala entreprenörer och ser de många insatser ni gör för bygden. Detta gäller inte bara jobb och skatteintäkter utan också det ideella arbete många utför i föreningar och den laganda som lever här. Är det något vi ska bära med oss från det här året och in i nästa så är det definitivt att fortsätta jobba tillsammans. Alla insatser märks i helheten. Jag vill också passa på att rikta ett stort tack till alla medarbetare som arbetar inom Tingsryds kommun som gjort sitt yttersta och ställt upp med stor lojalitet och engagemang! Än en gång tack alla ni som gör Tingsryds kommun till en så bra plats att bo och verka i!

Jag önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!
Mikael Jeansson, kommunstyrelsens ordförande