2017 års Miljöpristagare utsedd

Samhällsbyggnadsnämndens årliga miljöpris delades i år ut till Klas-Göran och Karin Andersson för deras biodlingar runt om i kommunen.

Sammanlagt uppskattar Klas-Göran att de har ungefär 250-300 aktiva bisamhällen. Varje år producerar de tillsammans ungefär 10 ton honung.

0003

Förutom att Klas-Göran och Karin Andersson kan titulera sig som 2017 års Miljöpristagare får de också 5000 kronor, diplom och tårta.

Juryns motivering lyder enligt följande:

Bin producerar honung men den största betydelsen för oss är att de pollinerar växter så att det blir frukt och bär åt oss, fåglar samt andra djur. Mer än en tredjedel av maten vi äter är resultat av pollinering av bin. Bina är hotade på flera sätt. Olika sorters giftiga bekämpningsmedel och miljöförändringar, som att det gamla småskaliga odlingslandskapet försvunnit, slår hårt mot bin genom att många sorters blommor minskar. Årets miljöpristagare Klas-Göran och Karin Andersson verkar på ett förtjänstfullt sätt för att öka antalet bin i Tingsryds kommun. Klas-Göran är också aktiv i Hästrikets Biodlarförening där man erbjuds råd och stöd med sin biodling. Att på detta sätt öka antalet bin i kommunen är till stor fördel för miljön och den biologiska mångfalden.

Utdelningen av årets miljöpris skedde hemma hos Klas-Göran och Karin. På plats för att dela ut priset fanns Carl-Henrik Henmalm, ordförande för samhällsbyggnadsnämnden, Marie-Louise Hilmersson, 2:e vice ordförande samhällsbyggnadsnämnden, Håkan Karlsson, ledamot samhällsbyggnadsnämnden samt Karl-Gustav Sjökvist, ledamot samhällsbyggnadsnämnden.

Från vänster: Marie-Louise Hilmersson, Carl-Henrik Henmalm, Karl-Gustav Sjökvist, Klas-Göran Andersson, Karin Andersson samt Håkan Karlsson

Ett stort grattis till Klas-Göran och Karin Andersson!