Ändrad maxtaxa inom förskola och fritidshem

Inkomsttaket i maxtaxan höjs från och med den 1 januari 2019. Det innebär att exempelvis den högsta avgiftsnivån höjs från 1 382 kronor till 1425 kronor.

Avgiftsnivåer för maxtaxa 2019

Hushållet betalar en avgift för att ha sina barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak. Det betyder att ju mer hushållet tjänar desto högre kan avgiften bli, men bara upp till en viss inkomst. Hur stort inkomsttaket är räknas ut varje år.

I förskolan är avgiften per månad högst tre, två respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet. I fritidshemmet är avgiften per månad högst två, en respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet.

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet och den närmast lägre avgiften för det näst yngsta barnet. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.

Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem. Detta gör Skolverket senast den 1 december inför kommande bidragsår.

Inkomsttaket är 47 490 kronor per månad 2019.

Förskola/pedagogisk omsorg

    Avgiftstak Dock högst...
Barn 1      3 procent   1 425 kr
Barn 2      2 procent      950 kr
Barn 3      1 procent      475 kr

Exempel på avgifter för barn 1 i förskola:

Ett avgiftstak på tre procent innebär:

  • Om ett hushåll har en inkomst på minst 47 490 kr per månad får kommunen ta ut en avgift på max 1 425 kr för barn 1.
  • Om ett hushåll har en inkomst på 25 000 kr per månad får kommunen ta ut en avgift på max 750 kr för barn 1.

Fritidshem/pedagogisk omsorg

   Avgiftstak Dock högst...
Barn 1     2 procent     950 kr
Barn 2     1 procent     475 kr
Barn 3     1 procent     475 kr

Kontakt

Har du mer frågor kontakta medborgarkontoret.

Telefon: 0477-441 00

Källa och mer information på Skolverkets hemsida HÄR.
Sidansvarig: Bildningsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2018-12-21