Ändrade tider för inlämning av vattenprover

Under jul och nyår kommer det att vara ändrade upphämtningsdagar av vattenprover.

Det kommer finnas möjlighet att lämna in sina prover torsdag 2018-12-27 och onsdag 2019-01-02. Proverna lämnas in på medborgarkontoret, Torggatan 12, innan klockan 14.00. Därefter kommer det som vanligt att vara tisdagar innan klockan 14.00.

Bor man utanför tätorterna har man i regel enskilt vatten med en egen brunn eller en gemensam brunn med närboende. Fastigheter med enskilt vatten ansvarar själva för att kontrollera att vattenkvaliteten är bra. Socialstyrelsen rekommenderar alla med enskild vattentäkt att ta prover av sitt dricksvatten minst vart tredje år. Om det finns små barn i familjen eller särskild risk för förorening bör provtagning utföras oftare.