Anhörigveckan 2022

Hjälper du någon i familjen, släkten eller bland vänner som inte klarar sin vardag på egen hand på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning? Anhörigveckan är för dig!

Anhörigveckan, som är vecka 40, uppmärksammas i hela Sverige på olika sätt. I Tingsryds kommun kommer en aktivitet att äga rum tisdagen den 4 oktober, klockan 16, i Tingsås kyrka i Tingsryd. Anna Fosselius som arbetar som diakon i Tingsryds pastorat kommer att föreläsa om sorg och hur det är att mista någon som man älskar.

- När någon som man älskar dör är det tungt, oavsett om förlusten är väntad eller oväntad. Man känner smärta i både kropp och själ, rädsla och saknad. Ska det verkligen vara så här jobbigt att mista sina nära och kära och vågar man älska någon igen, säger Anna Fosselius.

Det kommer även att bli musikunderhållning. Elsie Karlsson från Urshult, som är anhörig, kommer att berätta bygdehistorier. Hennes man var tidigare en uppskattad och anlitad berättare. Sedan några år kan han inte framträda själv och därför har Elsie Karlsson fortsatt.

- Jag tycker om att berätta och vill föra traditionen vidare.

Elsie Karlsson

Elsie Karlsson

Historierna är verkliga och huvudpersonerna är original
från Urshultstrakten, säger Elsie Karlsson.

Det kommer att bjudas på fika och vill man boka fika skickar du ett mejl till medborgarkontoret@tingsryd.se. Det går även bra att ringa 0477-441 00,
senast den 29 september. senast den 29 september. Ange hur många som
kommer och märk mejlet med Anhörigveckan. Du som inte vill föranmäla
dig och boka fika är givetvis också välkommen.

Stöd till dig som anhörig

I Sverige finns mer än en miljon anhöriga som vårdar eller stöttar en närstående med fysisk eller psykisk ohälsa/funktionsnedsättning. Som anhörig kan man känna sig ensam i sin situation. I Tingsryds kommun arbetar två anhörigsamordnare som kan ge dig stöd.

Anhöriga kan exempelvis få stöd genom enskilda samtal eller samtal i en anhöriggrupp. När anhöriggruppen träffas finns det ibland ett visst ämne som träffen fokuserar på. Ämnen tas upp efter önskemål från gruppen. Då bjuds personer som har särskilda kunskaper i just det ämnet in.

Möjlighet till enskilda samtalskontakter ges genom hembesök och telefonkontakt. Anhörigsamordnaren har tystnadsplikt och du är välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du kan höra av dig utan att det dokumenteras något.

Kontaktuppgifter

Kim Georgsson Heinwall
Anhörigsamordnare funktionshinderomsorg
Telefon: 070-570 34 48
E-post: kim.georgsson-heinvall@tingsryd.se

Harriet Bellborg
Anhörigsamordnare äldreomsorg
Telefon: 072-889 22 79
E-post: harriet.bellborg@tingsryd.se