Anteckningar från medborgardialoger sammanställda

Nu finns anteckningarna från de medborgardialoger som hölls i Konga, Urshult och Tingsryd i början av maj tillgängliga för nedladdning.

Många deltog i dialogmötena och gjorde sina röster hörda. Det resulterade i att  viktiga synpunkter kom till politikernas kännedom och att frågor och funderingar kunde bemötas. Vi tackar alla deltagande för det stora intresset och engagemanget som visats för dessa viktiga frågor.

Anteckningarna från dialogmötena kan läsas och laddas ner här.