Året som gått och framåtblick

2018 har varit ett spännande år på många sätt i Tingsryds kommun. Ett spännande år då vi alla i kommunen har tagit oss igenom flera svåra utmaningar tillsammans.

Ett exempel är torkan och den varma sommaren. Kommunorganisationen har också haft sina utmaningar längs med vägen men en vi klarade torkan och under hösten tillträdde Christer Kratz som
kommunchef.
- Jag är mycket tacksam för det fina och välkomnande mottagande som jag fått från alla håll. Jag är också stolt över att få tillhöra en organisation som gör så mycket bra varje dag. Samtidigt kan vi alltid bli bättre och inom vissa områden känner jag att det är ett bra läge att göra lite omtag eller nystart, säger kommunchef Christer Kratz.

Kommunstyrelsens ordförande, Mikael Jeansson, ser fram emot att få möjlighet att arbeta med utveckling särskilt internt
men också förbättra servicen ut mot medborgarna.
- I vår kommun har vi varit väldigt bra på att vara ”medelbra” på saker och ting. Det är kanske dags för oss att bestämma vad vi vill bli riktigt bra på, kanske rent av bäst. Detta kommer dock att innebära att vi måste våga prioritera ner en del frågor, säger Mikael Jeansson.

När vi går in i 2019 kommer flera spännande och viktiga frågor att prioriteras. Ett område blir att arbeta med kommunens mål- och styrkedja och det börjar med att tjänstepersoner tillsammans med politiker startar upp ett arbete med visioner. Ett annat prioriterat område handlar om alla våra medarbetare och hur kommunen kan bli en ännu bättre arbetsgivare.
- Där kommer vi att arbeta med alltifrån hur vi får en så frisk personal som möjligt, till att vi ska trivas ännu bättre.
Hur vi både ska lyckas att rekrytera ny personal när vi behöver och hur de sedan ska vilja och välja att arbeta kvar. Jag
vill att alla som arbetar hos oss ska känna stolthet över att tillhöra Tingsryds kommun, säger Christer Kratz.

Under 2019 ska vi arbeta med väldigt många andra viktiga frågor och utmaningar. Listan kan göras lång.
- Vi ska reda ut hur det ska bli med kommunens idrottsanläggningar framöver, vi kommer att fokusera mer på miljöfrågor, utveckling av våra samhällen tillsammans med lokalbefolkningen och mycket annat.
Vi har bildat ett nytt renhållningsbolag, överförmyndarfrågorna tar ett nytt förbund över, vi har ett nytt ärendehanteringssystem på väg in, nya politiker i nämnderna och mycket annat. Vi fortsätter också att arbeta med bostadsfrågor, näringslivsfrågor, resultaten i verksamheterna, bredbandsutbyggnaden och mycket annat, berättar Mikael Jeansson.
- Kan vi alla tillsammans kämpa för att vi ska bli lite bättre för varje dag, så kommer det att ta oss långt. Jag hoppas att
det också landar i att vi därefter blir lite bättre än andra på många områden, säger Christer Kratz.

Mikael Jeansson och Christer Kratz önskar God Jul och Gott Nytt År och vill samtidigt passa på att tacka kommunens personal och medborgare för alla fina insatser under året som gått och hoppas att alla tycker det ska bli roligt att gå in i ett nytt spännande år tillsammans.