Nu är årets trygghetsmätning på gång

Polisen genomför varje år en trygghetsmätning i Tingsryds kommun och i ett stort antal andra kommuner i landet. Syftet med mätningen är att öka tryggheten bland medborgarna. 900 personer i åldrarna 16-85 år, som är folkbokförda i Tingsryds kommun, har nu blivit utvalda att svara på enkäten som kommer i brevlådan under de närmaste dagarna.

Trygghetsmätningen, som skickas ut till över 73 000 personer i polisregion Syds 58 kommuner, är till för att polis och kommun ska få en bättre kunskap om medborgarnas upplevda trygghet. Vilka problem ser medborgarna där de bor? Känner de sig trygga när de rör sig ute på kvällarna och hur uppfattar de sin boendemiljö.

900 personer runt om i Tingsryds kommun kommer att få enkäten. Det är av stor vikt att så många som möjligt besvarar enkäten eftersom mätningen är ett av de viktigaste underlagen för att planera brottsförebyggande arbete och samverkan mellan polis, kommun och andra parter.

Alla svar behandlas konfidentiellt och enskilda svar kommer inte att kunna utläsas. Enkäten har just skickats ut och insamlingen avslutas om ungefär två månader. Resultatet av trygghetsmätningen presenteras senare under hösten.

Mats Trulsson, polisregion Syd.

Mats Trulsson, polisregion Syd.

Mats Trulsson är ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd och besvarar eventuella frågor på telefon 010-56 20 200.

Mer information från polisen finns att hämta via denna länk: www.polisen.se/trygghetSyd2021