Austronautbesöket på Dackeskolan

Fredagen den 25/9 fick Dackeskolans årskurs 9 besök av astronauterna Susan Helms och Thomas Jones. Besöket inleddes med att astronauterna hälsades välkomna i skolans entré och därefter samlades eleverna i aulan där Susan och Thomas berättade om sig själva och deras bakgrund. Eleverna fick klassvis träffa astronauterna och ställa frågor som de förberett och efter en gemensam fika var det raketuppskjutning och trädplantering som hela skolan fick se.

Besöket är en del i projektet Mot nya höjder som eleverna arbetat med det senaste året.

 

Ett helt album med bilder från dagen finns att se på Tingsryd kommuns facebook-sida!