Avgiften för felparkering höjs

Från och med 1 maj 2021 gäller en ny taxa för avgifter vid felparkering i Tingsryds kommun.

Det handlar om alla typer av felparkering enligt förordning om felparkeringsavgifter (1976:1128) samt trafikförordningen (1998:1276).

Den nya felparkeringsavgiften blir 1100 kronor.

För felparkering på platser avsedda för rörelsehindrade blir avgiften 1300 kronor.

Mer information på sidan om parkering.

 

I Tingsryds kommun är det polisen som utfärdar

parkeringsanmärkningen, beloppet tillfaller staten.

Felparkeringsavgiften ändrades senast 2006.