Avspärrning på Kaskad är hävd - lösa stenar borttagna

De lösa stenar som utgjorde en fara intill grott-öppningen i äventyrsbadet Kaskad är nu bortplockade.

Avspärrningen kring grottan är borttagen och åtgärden har genomförts
utan att påverka badets öppettider.

Under tisdagsmorgonen anlitades en saneringsfirma för att suga bort allt löst material, samtidigt som frigjorda lösa stenar togs omhand av personal och vaktmästare på badet.

Det är därför helt säkert att fortsätta med de äventyrliga baden på Kaskad.