Bandet knöts ihop när nya stationsområdet invigdes

Nu är det nya, moderna stationsområdet i Tingsryd invigt. På tisdagen bjöds allmänheten in till invigningen där representanter från Tingsryds kommun, Länstrafiken Kronoberg och Region Kronoberg var på plats.

Trafiksäkerhet, tillgänglighet och trygghet stod i fokus när flera tal hölls i samband med invigningen. Anna Johansson, ordförande i teknik- och fritidsnämnden i Tingsryds kommun, berättade om hur resan till det nu ombyggda stationsområdet sett ut, från idé till verklighet. Hon tackade också alla inblandade som bidragit till att området till slut kunde invigas på nytt under tisdagen.

Tillsammans gör vi Tingsryd lite bättre.

Beslutet om en ombyggnation fattades under våren år 2022 med målet att skapa ett stationsområde anpassat efter dagens behov med hög trygghet, tillgänglighet och trafiksäkerhet för såväl kollektivresenärer som gång- och cykeltrafikanter. Väderskydd, pendlarplatser och cykelgarage skulle också bidra till en smidig och attraktiv samlingsplats för kollektivresenärer. Under året som gått har det pågått ett intensivt arbete i området och hållplatserna har varit tillfälliga. Men sedan en dryg vecka tillbaka går bussarna från de nya plattformarna och stora delar av området är färdigt.

René Jaramillo som är ordförande i Region Kronobergs regionala utvecklingsnämnd höll också ett tal med fokus på vilka möjligheter resandet skapar för de människor som lever i området.

Det handlar om regional utveckling och det här skapar möjlighet för människor att röra sig till skola och arbete, sa han och fick medhåll från Kaj- Mikael Petersson från Region Kronobergs trafiknämnd som därefter höll sitt tal och berättade att nya bussar är på gång för länets kollektivresenärer.

I stället för att klippa bandet valde man under invigningen att knyta ihop det. Symboliskt för den nya knutpunkt som stationsområdet utgör men också för den samverkan som området och kollektivtrafiken är en del av.

Kaj-Mikael Petersson och Renate Tschap representerade Region Kronobergs trafiknämnd under invigningen.

Allmänheten bjöds in till invigningen och fick under talen bland annat veta mer om hur arbetet gått till från start till mål och hur viktigt politikerna tycker att ett tryggt, tillgängligt och trafiksäkert stationsområde är.