Behöver du dricksvatten?

Nu när det extremt torrt så börjar flera enskilda brunnar att sina. Det finns möjlighet att fylla dunkar och flaskor med dricksvatten från kommunens vattenkiosk vid Arbetskontoret i Tingsryd.

För invånare i Tingsryds kommun finns det möjlighet att fylla dunkar och flaskor med dricksvatten från vattenkiosken vid Arbetskontoret på Plogvägen 6 i Tingsryd. Det gäller både dig med egen brunn, som kanske saknar dricksvatten nu när det är så torrt, och vid avbrott och läckor på det kommunala dricksvattnet.

För vatten som hämtas i dunkar krävs ingen nyckel. Håll inne den gröna knappen, så kommer det vatten i kranen. Efter 30 sekunder behöver du släppa knappen och trycka igen, det är en säkerhetsåtgärd för att vattnet inte ska kunna stå och rinna. Se till att ha rena dunkar och flaskor som är avsedda att förvara livsmedel(dricksvatten) i.

Vill du fylla en egen större livsmedelsgodkänd tank, kontakta VA-enheten via Medborgarkontoret på tel.nr. 0477-441 00.

Vill du fylla på brunnen hänvisar vi er till Tingsryds Lastbilscentral, tel.nr. 0477-455 00.

SMHIs beräknade grundvattennivåer

Vattenuttag med hänsyn till de låga yt- och grundvattennivåerna

 

Information in English:

Now when it’s extremely dry a few individual wells have started to dry out. There is an opportunity to fill water cans and bottles with drinking water from the municipality’s water kiosk by the Arbetskontoret in Tingsryd.

For inhabitants in Tingsryd municipality there is an opportunity to fill water cans and bottles with drinking water at the water kiosk by the Arbetskontoret on Plogvägen 6 in Tingsryd. This both applies to you with your own well, that might lack drinking water now when it’s so dry, and also during interruptions and leaks in the municipal drinking water.

Make sure to have clean water cans and bottles intended to store provisions (drinking water) in.

If you want to refill the well we refer you to Tingsryd’s truck center, phone nr +46 (0)477-455 00

 

Informationen auf Deutsch:

Extrem trockenperiode kan Mangel an Trinkwasser zur Folge haben.

Weil es jetzt extrem trocken ist, verdorren manche einzelne Wasserbrunnen. Es gibt die Möglichkeit Flaschen und Jerrycans zu füllen mit Trinkwasser beim Wasserkiosk in Tingsryd.

Für Bewohner der Gemeinde Tingsryd besteht die Möglichkeit Trinkwasserflaschen und Jerrycans zu füllen beim Wasserkiosk/Arbetskontoret,  Plogvägen 6 in Tingsryd.

Das gilt für Einwohner mit eigenen Brunnen, wobei es jetzt an Trinkwasser mangelt, weil es so lange trocken ist. Oder bei Unterbrechungen am kommunalen Trinkwasser.

Bitte achten Sie darauf, saubere Flaschen (eignet für Lebensmittel) mit zu nehmen.

Wenn Sie den Brunnen auffüllen möchten, wenden Sie sich bitte an: Tingsryds Truck Center, Tel. +46 (0) 477-455 00.