Besök från Härnösands kommun

Idag har vi haft långväga besök från Härnösands kommun. Anledningen var att besöka AMB-skolan och få reda på hur processen, förarbetet och uppstarten gick till. Härnösands kommun har planer på ett liknande koncept, där en friskola etablerar sig i samverkan med kommunen.

- Vi känner oss mycket glada och hedrade av besöket från Härnösand med tanke på att de har liknande planer. Vi har delgivit representanterna från Härnösand våra erfarenheter och det goda samarbete vi har med AMB. Skolan har betytt oerhört mycket för vår kommun och deras värdegrundsarbete förtjänar all uppmärksamhet, säger Mikael Jeansson, kommunstyrelsens ordförande.

På bilden ovan syns från vänster: Andreas Krasser, Peråke Janén, Anna Johansson, Yngve Rehnström, Ann-Christine Myrgren, Uno Jonsson, Birgitta Wigren, Mikael Andersson, Mikael Jeansson, Pia Liljeström, Sofia Pettersson och Fred Nilsson.