Stora Hensjön
Blötan

Kuppersjön
Kuppersmåla

Djupasjön
Yxnanäs

Åsnen
Kärrasand (Urshult)
Rävabacken (Urshult)
Ursöbadet (Väckelsång)

Mien
Laxasand Midingstorp
Midingsbråte

Tiken
Mårslyckesand

Linnerydssjön
Nabben

Hänshyltefjorden
Norraryd

Sandsjön
Näset

Mer information om alla badplatser hittar du via länken:  http://www2.visittingsryd.se/sv/bad