Besöksnäringen i fokus på företagsträff

Tingsryds kommun ligger i framkant när det gäller besöksnäringen och då främst antal besöksnätter 2018. Det lyftes fram när kommunen bjöd in näringslivet till en företagsträff.

Även om det redan är känt, är det värt att berätta om igen. Därmed hamnade Tingsryds kommun på en andraplacering under 2018 efter Växjö kommun.

Räknar man bara gästnätterna under sommaren låg Tingsryd i topp, säger Rose-Marie Svensson, näringslivsutvecklare i Tingsryds kommun med fokus på besöksnäringen.

Ett 30-tal kom till företagsträffen som denna gång hölls på Korrö. Rose-Marie Svensson hälsade välkommen och berättade om förändringarna gällande turistbyråns verksamhet.

Turistbyrån på huvudbiblioteket i Tingsryd har plockats bort och har ersatts med Infopoints av olika grader med information. De finns exempelvis i kommunhuset på Torggatan 12 i Tingsryd, Sorores Café i Urshult, Älmeboda hembygdspark i Rävemåla,  Ålshults handelsbod. Tingsryd Resort är en auktoriserad Turist information. Kommunen kommer även fortsättningsvis vara auktoriserad med en webbaserad Turist information, www.visittingsryd.se, en särskild e-post för turismen, turism@tingsryd.se samt ett telefonnummer 0477-441 64 som man kan vända sig till för information, säger Rose-Marie Svensson.

En InfoPoint är en enklare form av turistinformation där besökaren kan få personlig service. Det är en plats dit besökaren naturligt söker sig, kan vara en butik, en restaurang, en reception, en hembygdsgård. Den är bemannad med företagets egna personal och har ett basutbud av informationsmaterial, förklarade Rose-Marie Svensson.

Karin Malm från Destination Småland redogjorde för hur besöksnäringen utvecklats och hur siffrorna såg ut för 2018. Tyska turister är fortsatt den största gruppen med sina 250 000 gästnätter förra året, jämfört med danskarna med sina 52 000 på en andra plats. Sammanlagt omsatte turismen i Småland, boende, mat och aktiviter, 2,5 miljarder under 2018.

Besöksnäringen är viktig för Tingsryds kommun och naturen lockar, här finns Sveriges sydligaste vildmark med möjlighet till att vandra, cykla och paddla kanot eller kajak, säger Karin Malm.

Karin Nilsson, projektledare från Destination Åsnen,  var noga med att påpeka betydelsen av Åsnen och nationalparken som ett varumärke i sig och att det är viktigt att använda det vid marknadsföringen för företag runt Åsnen.

Ola Abrahamsson, arrendator på Korrö, berättade om verksamheten med vandrarhem, konferens och restaurang. De är i behov av att expandera eftersom friluftsliv, naturen och att bo och äta i miljön i och kring hantverksbyn lockar både turister och konferensgäster.

Rose-Marie Svensson, näringlivsutvecklare i Tingsryds kommun.

Shahzada Momand från M&B Sweden (Miljövänligt och billigt Sweden) berättade om sin företagsidé med bland annat skräddarsydda väskor.

Torsten Nilsson, Nelson seed development, och Jörgen Larsson, landsbygdsutvecklare i Tingsryds kommun.

Mikael Jeansson, kommunstyrelsens ordförande.

Jimmy Olsson, Specialsnickeriet Tingsryd

Christer Kratz, kommunchef Tingsryd

Karin Nilsson, projektledare Destianation Åsnen i mitten.

Karin Malm, projektledare Destination Småland

Karin Nilsson, projektledare Destination Åsnen

Ola Abrahamsson, arrendator Korrö

Quinta Van Veen Bakker, Ålshults handelsbod

Christer Kratz och Anne Sommar, Vi företagare

Karin Nilsson

Karin Malm

Ann-Charlotte Olsson, Glasholmens keramik och design

Rose-Marie Svensson, näringslivsutvecklare Tingsryds kommun

Karin Nilsson och Karin Malm

Roger Söderling, Ekoreklam Älmeboda

Shahzada Momand från M&B Sweden