Det råder bevattningsförbud i Tingsryds kommun

Det torra vädret har fått till följd att Tingsryds kommuns distributionsanläggningar har svårt att klara den åtgång på vatten som uppstår. Vattenverk och ledningsnät är främst dimensionerade för normal hushållsanvändning som tvätt, disk, matlagning och hygien. Inte för att fylla pooler och vattna gräsmattan. När vattenförbrukningen ökar blir det problem att leverera vatten till kranarna.

Bevattningsförbudet gäller kommunalt dricksvatten och innebär följande:

  • Dricksvattnet ska främst användas till mat, dryck och hygien.
  • Du får inte använda vattenslang eller vattenspridare. Använd vattenkanna istället, men så sparsamt som möjligt.
  • Du får inte fylla din pool med dricksvatten. Detta gäller även upplåsbara pooler, badtunnor och spa-bad.
  • Du får inte tvätta bilen med vattenslang eller högtryckstvätt. Vi hänvisar istället till godkända bilvårdsanläggningar och framför allt tvätthallar som återanvänder tvättvattnet.
  • Du får inte använda högtryckstvätt för att tvätta fasader, altaner och staket eller liknande.

Om någon bryter mot bestämmelsen om bevattningsförbud har kommunen möjlighet att stänga av vattentillförseln till den fastigheten.

Kommunens bevattningsförbud gäller bara bevattning med vatten från det kommunala dricksvattennätet. Förbudet gäller inte om du har egen brunn eller förser din fastighet med eget vatten på något annat sätt.

Tingsryds kommun uppmanar alla att vara sparsamma med vattnet för att få vattnet att räcka. Det gäller även du som till exempel har egen brunn.


Undantag har givits följande fyra anläggningar på delegationsbeslut av t.f. kommunchef Lennart Johansson från den 26 juli. 

  • Tennisbanorna vid Mårdslyckesand
  • Nelson Garden Arena
  • Örmobadet Konga
  • Vattenpalatset Kaskad Tingsryd
Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen
Senast uppdaterad: 2018-08-13