Bevattningsförbudet upphävt

Från och med måndagen den femte november är det tillåtet att fylla badtunnor och att vattna gräsmattan. Kanske inte väder för det, men bevattningsförbudet infördes för att grundvattennivåerna var så låga och det är först nu som de har nått en tillräckligt bra nivå.

Bevattningsförbudet som gällt sedan 24 juli har nu släppts.

  • Äntligen ser vi att nivån i några av våra vattendrag har ökat något och kan därför upphäva bevattningsförbudet. Det betyder att det är okej att tvätta bilen och fylla badtunnan igen, säger Carina Axelsson, VA-chef i Tingsryds kommun.

Bevattningsförbud införs när läget för grund- eller ytvatten kräver det för att trygga vattenförsörjningen i kommunen.

Carina Axelsson, VA-chef Tingsryds kommun