Biblioteket ska renoveras

Med anledning av att biblioteket i Tingsryd ska renoveras, kommer samlingssalen på andra våningen på Skyttegatan 2 att stängas den 15 april.
- Arbetet beräknas ta två månader, säger bibliotekschef Johan Vintén.

Därefter, omkring den 15 juni, stänger vi själva bibliotekshallen och flyttar upp verksamheten en våning.

Det kommer att finnas en tillfällig lösning i samlingssalen under hela renoveringstiden, där vi kommer ha dagstidningar och besökare kan hämta reserverade böcker. Vi kommer också ha en nyhetshylla samt populära böcker framme.

Vi har också möjlighet att hänvisa låntagare till våra filialer där vi kan  utöka öppethållandet under sommaren, om vi ser att det finns behov.

Har du frågor är du välkommen att kontakta medborgarkontoret.

Telefon 0477-441 00

E-post medborgarkontoret@tingsryd.se