Bibliotekssamarbete över kommungränser

Tingsryd och kommunerna Lessebo och Uppvidinge har tillsammans sökt och fått 100 000 kronor från Biblioteksutveckling till en förstudie för att undersöka hur ett samarbete mellan biblioteken i kommunerna kan se ut.

Projektet har fått namnet LUT, Lessebo, Uppvidinge och Tingsryd. Genom en förstudie, ledd av en oberoende och utomstående konsult, vill kommunerna undersöka möjligheten till ett fördjupat samarbete. Kommunerna har tillsammans flera beröringspunkter och är ungefär lika stora med liknade ekonomiska förutsättningar.

 

En fördel som jag ser direkt med ett samarbete är att våra medarbetare får fler kollegor att rådfråga och bolla idéer med. Man kan lätt bli ensam i sin yrkesroll i mindre
Tillsammans kan vi bli starkare och erbjuda en vassare och bättre verksamhet mot våra besökare och användare, säger Johan Vintén, bibliotekschef i Tingsryds kommun.

 

Fokus i undersökningen kommer framförallt ligga på hur en bredare samverkan skulle kunna vara möjlig. Gränsöverskridande frågor och uppgifter som till exempel bibliotekspersonalen arbetar med.

 

Vid undersökningen intervjuas medarbetare och chefer, därefter analyseras resultaten och en rapport sammanställs.

 

Tydliga och uppstyrda samarbetet över kommungränserna finns inte i dagsläget i Kronoberg. Därför är det intressant att ta del av det kommande resultatet från förstudien om hur mindre kommuner kan samverka och mellan vilka områden, resultatet kan också vara intressant nationellt och för forskningen.

 

Förstudien är planerad att pågå under våren 2021.