Bidrag för sommaraktiviteter

Kommunen har i år möjlighet att förmedla bidrag för sommarlovsaktiviteter för barn och unga. För oss i Tingsryds kommun det viktigt att barn och unga har en meningsfull fritid. Därför har det fördelats extra anslag för att kunna erbjuda denna målgrupp ett aktivt sommarlov. Vi hoppas att er organisation är intresserad av att genomföra någon aktivitet under lovet! Ansökan görs via ett formulär i Tingsryds kommuns E-tjänsteportal. Information finner du nedan.

Vad har ni för möjligheter att bidra till att fler barn och unga i åldrarna 6-15 år får ett roligt skollov? Ta chansen att ordna något intressant för både medlemmar och andra i dessa åldrar. Kanske någon aktivitet som ni brukar ha eller varför inte något helt annat spännande? För en dag, en kväll eller en hel vecka?


Gratis sommarlovsaktiviteter för alla barn mellan 6-15 år

För att bidrag ska kunna erhållas gäller att aktiviteterna skall:

 • Vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år
 • Ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
 • Stimulera barns och ungas deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund
 • Genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna

Ansökan om sommarlovsaktivitet

 • Ta fram en idé
 • Gör en planering med aktivitet, tid och plats. (Sommarlovet 2020 är under perioden 12/6 - 18/8 och aktiviteterna ska genomföras inom tidsramen)
 • Kostnadsberäkna
 • Skicka in ert förslag via denna E-tjänst
 • Ansökan skall vara inkommen senast den 10/5-2020, kort därefter ges besked om bidrag beviljats eller ej
 • Ett program med information om samtliga aktiviteter kommer att delas ut till skolorna i kommunen och även finnas tillgängligt på kommunens InfoPoints och övriga publika platser exempelvis bibliotek och badhus. Programmet presenteras också på kommunens hemsida och Facebook.

För att ansökan om bidrag för sommarlovsaktivitet klicka här! 

Redovisning av aktiviteten

Efter sommarlovet skall ni som arrangör redovisa era aktiviteter och kostnader för dessa. Kostnader som kan redovisas, är exempelvis inköp av materialet till planerad aktivitet, ledararvoden, eventuella hyror m.m.

Det som skall redovisas:

 • Vilka aktiviteter som har genomförts
 • Antalet flickor och pojkar mellan 6-15 år som deltagit
 • En ekonomisk redovisning av kostnader (inklusive kvitton) Redovisning samt faktura skickas till:

Redovisning samt faktura skickas till:

E-post: kulturofritid@tingsryd.se

Alternativt:

Tingsryds kommun
Box 88
362 22 Tingsryd

Ange referens 112 005

Senast 31/10-2020 måste alla fakturor och redovisningar vara kommunen tillhanda.
Detta under förutsättningarna att aktiviteterna går att genomföras med tanke på det rådande läget med covid-19.

För att ansökan om bidrag för sommarlovsaktivitet klicka här! 

Har ni frågor är ni välkomna att höra av er!

E-postadress: kulturofritid@tingsryd.se

Telefonnummer: 0477-441 00

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen
Senast uppdaterad: 2020-04-01