Bostadstillägg för dig som pensionär

Kan det vara så att du som pensionär har rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten? Din boendekostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör det. På pensionsmyndighetens webbplats kan du själv göra en beräkning för att se om du bör göra en ansökan.

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg till den allmänna pensionen som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Är du anhörig och hjälper någon som inte längre kan ha hand om sin ekonomi kan du vara behörig att göra ansökan åt din närstående.

Gör en beräkning innan du ansöker

På Pensionsmyndighetens webbplats HÄR kan du själv göra en beräkning för att se om du bör ansöka. Från januari 2022 höjs bostadstillägget och beräkningen görs därför utifrån dessa nya regler.

Pensionsmyndighetens webb finns information om hur du gör för att ansöka samt annan information rörande bostadstillägget som kan vara bra att ha.