Bråk på gruppboende

Natten mellan onsdagen och torsdagen uppstod ett bråk på ett av Tingsryds kommuns gruppboenden. Bråket startade då två personer besökte boendet. En av våra medarbetare fick föras till sjukhus då hen blev knivskuren, hen lämnade sjukhuset under morgonen. Två personer greps av polisen i nära anslutning till händelsen, misstänkta för grov misshandel och olaga hot. Ansvariga chefer och nattsjuksköterskor fanns, utöver ordinarie personal, på plats under natten och beslut togs omedelbart om att flytta brukare och personal till en annan plats i avvaktan på polisens brottsplatsundersökning. Anhöriga till brukarna har nu kontaktats under dagen.

Magnus Wallinder som är socialchef säger att det är oerhört allvarligt när en sådan här händelse inträffar.

- Man ska kunna känna sig trygg i vår omsorg!

Magnus menar vidare att personalen har agerat helt i enlighet med fastställda rutiner och gjort sitt yttersta för brukarnas säkerhet i den uppkomna situationen. Händelsen kommer att följas upp omedelbart med alla berörda och, på lite längre sikt, utvärderas i sin helhet.