Byte av vattenmätare

Under våren kommer vattenmätare att bytas i cirka 300 fastigheter i Tingsryds kommun. Om din fastighet är en dessa kommer du att få ett brev från kommunen med ytterligare information.

Totalt finns cirka 3000 vattenmätare i Tingsryds kommun och de ska bytas ut vart tionde år för att säkerställa att uppgifterna kommunen får in på mängden vatten som tas ut stämmer. Under året är det cirka 300 hushåll där vattenmätaren ska bytas ut, hälften, 150 byts ut under våren.

Berörda fastigheter kommer att få information via ett brev från kommunen, säger VA-chef Carina Axelsson.

Det företag som kommer att utföra monteringen av de nya vattenmätare är Växjö Mätteknik AB.

Montörer är Tobias Petersson och Derek Shapiro.

Foto: Simon Åberg