Christer Kratz är ny kommunchef

Christer Kratz är Tingsryds nya kommunchef. Han kommer närmast från Ängelholms kommun där han arbetat som chef över flera verksamheter. Nu vill han lära känna Tingsryd, möta människorna och läsa in sig på ärenden i kommunen och bygga ett lag.

I Ängelholms kommun var han chef över utbildningssektorn, socialtjänsten, LSS-verksamheten och arbetsmarknadsenheten med cirka 2 000 anställda av totalt 3 200 i hela kommunen. Innan Ängelholms kommun arbetade Christer Kratz som förvaltningschef på Lärande- och kulturförvaltningen i Nybro kommun och dessförinnan i Emmaboda kommun.

  • Min bild av Tingsryd är att det är en bra kommun. Alla jag har träffat har gjort ett gott intryck. Det är vackert här och det finns en positiv energi som signalerar en stolthet och känsla för bygden. Dessutom ett rikt kultur- och föreningsliv som skapas till stor del av ideella krafter.

Sport och musik

Christer är född och uppvuxen i Kalmar och bor numer i Tvärskog, ett samhälle i södra delen av Kalmar, tillsammans med fru och tre barn i åldrarna 21, 19 och 13 år.

I yngre år var Christer en flitig idrottsutövare, främst inom handboll. Nu för tiden blir motionen oftast badminton. Musik är ett intresse och i 25 års tid har han spelat klaviatur i olika rock- och popband ute på lokal.

När han arbetade i Ängelholms kommun präglades det mycket av en helhetssyn och ett medborgarfokus. Det vill han ta med sig till Tingsryd.

  • Alla i organisationen är viktiga pusselbitar. Om vi hjälps åt att dra åt samma håll med gemensam förståelse och tar tillvara all utvecklingskraft som finns så når vi framgång. Tillit är ett nyckelbegrepp för att vi ska lyckas. Jag vill att vi alla ska känna stolthet över att arbeta i kommunen. Det gäller att alltid ha fokus på dem vi är till för – medborgarna, säger Christer Kratz.

Han har sett att företagarandan och entreprenörskapet är starkt i Tingsryd. Samtidigt så ser Christer att kompetensförsörjningen är en utmaning och ett viktigt fokusområde, för såväl näringslivet som för kommunens egna verksamheter. Det blir allt viktigare att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla kompetent personal.

Framtiden

Christer tycker om att möta människor. Den närmaste tiden försöker han lära känna medarbetare och verksamheter och sätta sig in i kommunens arbete och åker gärna ut i verksamheterna.

Han gillar utmaningar och målet är att ta kliv framåt.

  • Jag vill kämpa för att göra Tingsryd lite bättre för varje dag, säger Christer Kratz.