Dags att läsa av vattenmätaren

Genom att läsa av sin vattenmätare en gång om året får du en faktura som stämmer med den faktiska förbrukningen.

Att läsa av sin vattenmätare regelbundet är också ett sätt att ha bra koll på att inga läckor uppstått i din fastighet.

Mellan den 4 och 9 december har avläsningskort från IDATA skickats ut till abonnenter som har kommunalt vatten i kommunen.

Svaret på avläsningen kan man skicka vi internet (på blanketten som du har fått finns ett användarnamn och kod). Du kan ringa in din avläsning på telefon 0774-440 400 eller posta själva blanketten.

Svaret behöver inkomma till oss senast den 28 december. Vid frågor eller om ni vill ringa oss direkt är ni välkomna att ringa VA-enheten på telefon 0477-442 51.