Dags att mäta radon

Om du är småhusägare, då kanske det är dags att mäta radonhalten i ditt hus.

Har du mätt tidigare, men flyttat, byggt om eller byggt nytt? Eller var det bara länge sedan? Då kan det vara dags att mäta igen.

Radon ökar risken för lungcancer om du utsätts för en hög halt under en längre tid. Det gäller särskilt dig som är eller har varit rökare.

Radon finns i mark, byggnadsmaterial och vatten från egen brunn. Man kan inte se radon, inte heller luktar det. Enda sättet att upptäcka det är att mäta.

För mer information:

Strålsäkerhetsmyndigheten HÄR.

Boverket HÄR

Foto: Tingsryds kommun

Foto: Bosse Alenius/Strålsäkerhertsmyndigheten