Dags att söka bidrag för sommaraktiviteter!

Kommunen får i år möjlighet att förmedla bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor till anordnandet av sommaraktiviteter.

 

För att bidrag ska kunna erhållas gäller att sommaraktiviteterna ska:

  • Vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år
  • Ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
  • Stimulera barns och ungas deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund
  • Genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling samt ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Vad har ni för möjligheter i er förening att bidra till att fler får ett roligt sommarlov? Ta chansen att ordna något intressant för både medlemmar och andra i dessa åldrar. Kanske någon aktivitet som ni brukar ha eller varför inte något helt annat spännande? För en dag, en kväll eller en hel vecka?

  • Ta fram en idé
  • Gör en planering, aktivitet, tid och plats
  • Kostnadsberäkna
  • Skicka in ert förslag senast 31/3!

Aktiviteten ska genomföras under tiden 16/6-21/8. Efter genomförandet ska en rapport inlämnas. Ett tips kan vara att spara eventuella kvitton på inköp.

Den kommunala samordningsgruppen för sommaraktiviteterna kommer att gå igenom inkomna förslag, lämna besked till föreningarna och sammanställa ett program som delas ut till alla skolelever i de aktuella åldrarna. Programmet presenteras även på kommunens hemsida!

Om er förening är intresserad av att ha aktiviteter under sommaren, fyll i bifogad blankett och sänd den till Tingsryds kommun, Kultur- och fritid, Box 88, 362 22 Tingsryd

Eller maila på kenth.axelsson@tingsryd.se senast 2017-03-31.

Har ni några funderingar kring detta så hör gärna av er till Kenth Axelsson på telefon 0477- 441 61

Samordningsgruppen för sommaraktiviteter

Kenth Axelsson

Kultur- och fritidssamordnare

Tingsryd Kommun