Dags för årets trygghetsmätning

För att öka tryggheten bland medborgarna genomför polisen en årlig trygghetsmätning i Tingsryds kommun och i ett flertal andra kommuner. Varje kommun är indelad i olika områden och i varje område väljs 300 personer från folkbokföringen ut i åldrarna 16-85 år för att svara på enkäten som kommer till din brevlåda.

För att få större kunskap om vad allmänheten har för uppfattning om sin trygghet, ställer polisen ett antal frågor som har betydelse för polisens och kommunens strävan att samarbeta och utföra ett bra arbete. Exempelvis hur du ser på eventuella problem i ditt bostadsområde, om du har varit utsatt för brott eller inte under det senaste året, om du känner oro för att utsättas för brott och även om du känner dig trygg eller otrygg i ditt bostadsområde på kvällarna. I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens verksamhet i ditt närområde.

Det är mycket angeläget att så många som möjligt svarar för att få ett så bra underlag som möjligt, oavsett om det är ett lugnt område eller ett mer problemutsatt område.

Brottsförebyggande

Resultatet från trygghetsmätningen kommer att vara en viktig del i planeringen av polisens och kommunens verksamhet framförallt vad gäller det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Kunskaperna kommer också att spridas till kommunens politiker och tjänstemän samt till massmedia. På detta sätt kommer din medverkan att vara till nytta för den brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamheten i din kommun.

Alla svar som skickas in behandlas konfidentiellt. Sammanställningen sker av ett oberoende undersökningsföretag. Enskilda svar kommer inte att kunna utläsas.

Undersökningen kommer att skickas ut till de som tillfrågas med början den 15 augusti och insamlingen avslutas i början av oktober. Under denna tid kommer två påminnelser att skickas.

Vid frågor angående enkäten vänligen kontakta polisinspektör Mats Trulsson
Telefon 010-56 20 200

Fakta

  • Den 15/8 2019 skickas det ut cirka 71 000 enkäter tillsamman med ett följebrev med information i region Syds 58 kommuner vilka är indelade i 239 områden.
  • Cirka två veckor efter skickas det ut en påminnelse i form av ett vykort till de där svaret inte kommit in.
  • Ytterligare två veckor senare skickas det ut en ny påminnelse med ett nytt exemplar av enkäten.
  • I början av oktober avslutas insamlingen av undersökningen.
  • Därefter sammanställs resultaten och kvalitetskontrolleras.
  • I slutet av oktober och början av november kommer polis och kommuner att ta del av resultaten
Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen
Senast uppdaterad: 2019-08-14