Dags för avläsning av vatten och avloppsmätare

Nu är det dags för den årliga avläsningen av din vatten och avloppsmätare.

En gång om året ska du som abonnent läsa av din vattenmätare. Då får du en faktura som stämmer överens med den faktiska förbrukningen, och slipper överraskande fakturor. Regelbunden avläsning, en eller flera gånger per år, är dessutom ett bra sätt att hålla koll på att inga läckor uppstått i din fastighet.

Det är viktigt med tillsyn och avläsning även för obebodda hus och vid längre frånvaro.

I första hand ber vi dig att lämna avläsningen via kommunens e-tjänst. Om du inte har e-legitimation går det bra att mejla till VA-enheten på va@tingsryd.se eller ringa på telefon 0477-441 00.