Detta gäller när du besöker en anhörig på våra särskilda boenden

Från 1 oktober är det möjligt att besöka en anhörig på ett särskilt boende igen. För att förhindra smittspridning av coronaviruset behöver besöken ske på ett säkert sätt.

Regler för dig som besöker ett särskilt boende

  • Känn noga efter så att ni inte har några symptom på covid-19! Om ni insjuknar under besöket bör ni informera personalen och lämna boendet.
  • Vid entrén och när ni kommer in i lägenheten/till säkra mötesplatsen ska ni sprita era händer.
  • Om möjlighet finns vill vi helst att besök sker på säkra mötesplatser och efter överenskommelse om tid, men besöken kan också ske i den enskildes bostad. Personal följer er hela vägen fram och tillbaka.
  • Bestäm med personalen hur ni ska påkalla uppmärksamhet när ni ska avsluta besöket.
  • Tänk på att inte vara för många som besöker en person på boendet samtidigt, detta så att man kan undvika trängsel.
  • När ni passerar gemensamma utrymmen, till exempel i en korridor, ska ni hålla avstånd på minst 1,5 meter till övriga personer som uppehåller sig där.
  • Ni bör också hålla ett avstånd på 1,5 meter till den person som du besöker.
  • Om ni måste ha nära kontakt (närmare än 30 centimeter) ska ni informera personal om det så att ni får den skyddsutrustning som behövs för att förhindra smitta. Personalen visar/lär er hur skyddsutrustningen ska användas.
  • Ni ska inte uppehålla er i gemensamma utrymmen, och inte ha kontakt med personer som ni inte avser att besöka.

Besöksrutinen kan ändras vid lokala utbrott.
Ring på dörrklockan om du önskar att göra besök.

Tack för ditt samarbete!
Vi önskar dig ett trevligt besök!

Med vänliga hälsningar
Martin Hansson, vård- och omsorgschef
Elsa Bengtsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska