Dialogmöte i Ryd

Nyligen genomfördes ett dialogmöte på Gillet i Ryd. Mötet var en uppföljning av den enkät som tidigare skickats ut till alla hushåll i området i och omkring Ryd.

Under april skickade Tingsryds kommun ut en enkät under rubriken Hållbar trygghet till drygt 1 250 hushåll i Ryd. Frågorna hade sin utgångspunkt från Ryd och handlade om allt från vad man tyckte var det bästa med Ryd till skola, kommunikationer och människorna som bor i Ryd. Drygt 300 svar fick kommunen in.

Nästa steg i undersökningen var ett dialogmöte. Ett 30-tal personer från Ryd kom till mötet som genomfördes den 16 maj. Det handlade inte om en debatt utan en dialog. Deltagarna delades in i grupper och skulle komma med förslag och lösningar på vad som kan förbättras så att den upplevda otryggheten minskar. Men också hur Ryd på flera olika plan kan bli en bättre plats att bo på, säkerhet i trafiken, föreningsverksamhet och integration för att nämna några rubriker.

Bakgrunden till arbetet med Hållbar trygghet är att det finns en upplevd otryggheten i samhället som också visade sig i den senaste trygghetsmätningen under hösten 2018.

Under sommaren kommer undersökningen att sammanställas. Resultat från undersökningen och förslag på en handlingsplan presenteras för kommunstyrelsen i augusti. Därefter kommer undersökningen att presenteras för allmänheten.

Den årliga trygghetsundersökningen genomförs under oktober månad.

Under hösten kommer en handlingsplan fastställas av politikerna om hur man går vidare.

En medborgardialog med politiker, kommunchef kommer att genomföras under november.

Beslutade förändringar genomförs i slutet av 2019 och under 2020.

Sidansvarig: Arbete och välfärd
Senast uppdaterad: 2019-05-27