Digitala kartor i fokus

Tingsryds kommun lär sig mer om nya digitala kartsystem inom GIS. På en konferens i Malmö har deltagarna fått veta mer om dagens trender och regelverk.

Geologiskt Informationssystem (GIS) är ett datorbaserat system för att samla in, lagra, analysera och presentera geografisk data. GIS kan beskrivas som intelligenta, digitala kartor.

Systemet används vid stadsplanering, trafik och transport och krisberedskap, för att nämna några områden.

Läs mer om kommunens digitala resa i nästa nummer av Nya Allehanda.