Earth Hour på lördag - du släcker väl!

Under supermiljöåret 2021 kommer världens ledare fatta flera viktiga globala beslut runt ödesfrågor om klimatet och den biologiska mångfalden. På lördag den 27 mars släcker vi lamporna en timme för att delta i manifestationen.

Släck som en symbolhandling på Earth Hour – världens största miljömanifestation – den 27 mars mellan 20.30-21.30. Släck ner för att tillsammans med miljontals andra världen över skicka en signal till planetens ledare att agera för miljön.

Men Earth Hour har blivit mycket mer än att släcka. Du kan göra stor skillnad för planeten genom små och stora förändringar i din vardag. Välj att släcka och fler förändringar som en del av Earth Hour.

Läs mer om Earth Hour på Världsnaturfondens, WWF:s, hemsida.

Vill du göra mer än att släcka lamporna?

WWF har samlat tips på vad du kan göra. På WWF:s webbplats hittar du information med tips och du kan testa dig själv med hjälp av en klimatkalkylator.

WWF:s webbplats
Klimatkalyklatorn

Vad är WWF Earth Hour?

Miljörörelsens engagemang har hittills varit mycket viktigt för att lyfta klimatfrågan till världens ledare och sätta press på dem. De globala klimatförändringarnas långsamhet visar med stor tydlighet att det är viktigt att vi tillsammans över hela världen fortsätter att sätta tryck på våra makthavare. Klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Det är två ödesfrågor som vi alla behöver ta itu med – annars kan vi inte fortsätta leva på vår planet! Men vad är det som behöver göras?

Ju fler som deltar i Earth Hour och släcker ljuset, desto starkare blir signalen till politikerna. WWF gör utvärderingar av antalet deltagare i efterhand genom olika kanaler och undersökningsinstitut, så ditt deltagande är viktigt och kommer att märkas.