Eldningsförbud i hela Kronobergs län

Extrem torka medför även stor risk för bränder i skog och mark.

Extremt stor brandrisk råder i skog och mark och generellt eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län.
Allt uppgörande av öppen eld utomhus är förbjudet då det råder eldningsförbud, om inte särskilt tillstånd ges av kommunen.
Förbudet gäller även iordningställda eldstäder, om dessa inte godkänts av kommunens räddningstjänst.
Grillning med grillkol/briketter i camping- och trädgårdsgrillar på ben eller motsvarande anordning för matlagning som inte kan överföra värmen till brännbart underlag är tillåtet. När brandrisken är hög, gäller det däremot att vara mycket försiktig även i samband med grillning.
Vid eldningsförbud råder även förbud mot användning av pyroteknisk utrustning utomhus.
Uppgifter om allmän brandrisk och generella eldningsförbud i länet kan även inhämtas genom att ringa en telefonsvarare med nummer 0470-186 80.
I övrigt lämnas uppgifter om eldningsförbud vanligen av lokalradion.

Vad gäller vid eldningsförbud


Information in English

Extreme drought creates big danger for wood- and wildfires.

Extremely large risk for wood- and wildfires and a generally fire ban applies throughout all of Kronoberg county.

All making of open fires outside are forbidden whilst there is a fire ban, unless certain permissions are granted by the county.

The ban also applies for prepared fireplaces, unless they have been approved by the county’s fire department.

Barbeques with charcoal/briquettes in camping- and garden grills on legs or corresponding device for cooking that can’t transfer the heat to a burnable basis is allowed. When the risk of a fire is high however, you need to be extremely careful I conjunction with grilling.

During a fire ban there is also a ban against the use of pyrotechnic equipment outside.

Information about general fire risk and general fire bans in the county can also be obtained by calling a phone machine with the number +46 (0)470-186 80

Other than that, information about the fire ban are usually provided by the local radio.

Restrictions on the lighting of fires


Informationen auf Deutsch 

Extreme Trockenheit in Südschweden gibt ein hohes Brandrisiko in Wäldern und auf Feldern.

Weil jetzt eine extrem hohe Brandgefahr besteht in Wäldern und auf Feldern gibt es im ganzen regio Kronoberg ein Feuerverbot.
Alle offenes Feuer ist verboten mit Ausnahme von einer genehmigung der Gemeinde.
Das Verbot gilt auch für vorbereitete Kamine, sofern nicht vom Rettungsdienst der Gemeinde genehmigt.
Das Grillen mit Grills / Briketts in Camping- und Gartengrills oder ähnlichen Kochgeräten, die keine Wärme auf brennbare Oberflächen übertragen können, ist erlaubt.

Wenn jedoch das Brandrisiko hoch ist, ist es wichtig, auch beim Grillen sehr vorsichtig zu sein!
Im Falle eines Brandes ist verwendung  von pyrotechnischen Geräten drauβen verboten.
Informationen über allgemeine Brandgefahr und allgemeine Feuerlöschung in der Landkreis können Sie erwerben mittels Telefonnummer: (00 46) (0) 470-186 80

Ansonsten werden Informationen über die Brandbekämpfung normalerweise vom lokalen Radio bereitgestellt.

Feuerverbot


المعلومات باللغة العربية

فوق العاده جفاف كبير في حراىق الغابات.فوق العاده خطر الحراىق يسيطر على الغابات والارض بصوره عامه. والمنع يتعلق في كل مقاطعه كرونوبيري.كل شي فوق العاده عند اشعال النيران في الهواء الطلق خارج الابنيه محظور وممنوع. انذاك يسود منع الحرق اذا لايوجد لك ترخيص او تصريح بصوره خاصه في البلديه. حظر او المنع يتعلق ايضا بترتيب موقد في مكان ليس مرخص من داىره الاطفاء في البلديه. الشوي والشواء على الفحم بقوالب في المخيمات وشواء بالحداىق في ارجل مشابه في تنظيم وتحضير الطعام مثلا لاينقل الحراره وقابل للحريق بالاساس مسموح به.متى خطر الحراىق اصبح عالي يسري عكس ذلك يكون حذر شديد له علاقه مع الشواء.منع الحرق ويسود المنع مقارنه مع استخدام الحرق الهندسي والتجهيز في الهواء الطلق.معلومات حول خطرالحراىق ومنع الحرق في المحافظه ايضا .يجمع من خلال الاتصال والاجابه على الرقم  047018680 .اخرى ترك معلومه عن خطر الحريقمن المعتاد بالاذاعه المحليه.

 

مع اطيب التمنيات